Ανακοινώσεις Νο 1 & Νο 2 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), αφού συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, προχώρησε στην ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων, για τις.

Συνάδελφοι,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), αφού συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, προχώρησε στην ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων, για τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΑΠ στις 10, 11 και 12 Ιουνίου 2019, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Περιφερειακών Συμβούλων και των Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2 του Καταστατικού του ΣΕΤΑΠ, η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει, κατά συνδυασμό, τους κάτωθι υποψηφίους:

KEE Ανακοίνωση Νο1

Επίσης, για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2 του Καταστατικού του ΣΕΤΑΠ, η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει, κατά συνδυασμό, τους κάτωθι υποψηφίους:

ΚΕΕ Ανακοίνωση Νο2

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπρόεδρος ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αναπλ. Αντιπρόεδρος ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο