Η πρόκληση της τηλεργασίας

Παρά το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι κάτι καινούργιο, η εκτεταμένη και άμεση εφαρμογή της σε τόσο.

Παρά το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν είναι κάτι καινούργιο, η εκτεταμένη και άμεση εφαρμογή της σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ως επείγουσα ανάγκη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, είναι κάτι πρωτόγνωρο τόσο στο επίπεδο της Τράπεζας όσο και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκρηξη της τηλεργασίας προέκυψε ως «αντίδοτο» για τη μεγάλη απειλή της δημόσιας υγείας αλλά και τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε μία περίοδο όπου οι ανθρώπινες επαφές δοκιμάζονται.

Είναι ένα πεδίο των εργασιακών σχέσεων που η εκτεταμένη εφαρμογή του προέκυψε μεν ως προσωρινή αναγκαιότητα στη τρέχουσα συγκυρία, με δεδομένο ότι η υγεία μας να είναι το πρώτιστο μέλημα, αλλά δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε:

– ότι έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα,
– ότι μέχρι σήμερα είναι ανεπαρκώς ρυθμισμένο,
– ότι θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση της επόμενης μέρας διότι «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Από την πλευρά μας και λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα δεδομένα, με τα διλήμματα και τις προκλήσεις που εμπεριέχουν, εστιάζουμε άμεσα την προσοχή μας και τις σχετικές παρεμβάσεις μας στην τήρηση των όρων εργασίας που απορρέουν από τις ατομικές και Συλλογικές Συμβάσεις, στον σεβασμό του ωραρίου εργασίας και της αρχής της ιδιωτικότητας που είναι ευάλωτη σε ποικιλόμορφες παραβιάσεις.

Ταυτόχρονα επειδή όπως επισημάναμε η τηλεργασία ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο στις εργασιακές σχέσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως συνδικαλιστικό κίνημα, να αντιμετωπίσουμε με πειστικό τρόπο την πρόκληση και να στηρίξουμε τα εργασιακά δικαιώματά μας.

Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους και προετοιμασμένους, με σχέδιο και προοπτική.

Ο ΣΕΤΑΠ είναι σε εγρήγορση και πάντα δίπλα σε όλους τους συναδέλφους. Παρεμβαίνουμε καθημερινά για όλα τα μεγάλα ή μικρά θέματα που προκύπτουν και ενισχύουμε την αμφίδρομη επικοινωνία με του συναδέλφους.

Μοιραστείτε το άρθρο