Υπό εκκαθάριση ΑΤΕ – Ένατος Πίνακας Προσωρινής Διανομής

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ο ΣΕΤΑΠ εξασφάλισε έγκαιρα από την PQH την λήψη αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή του Θ’ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΑΠ εξασφάλισε έγκαιρα από την PQH την λήψη αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή του Θ’ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ του υπολοίπου 17% της αποζημίωσης απόλυσης / διαφοράς αποζημίωσης απόλυσης.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να πληροφορηθούν το διανεμόμενο ποσό που τους αντιστοιχεί, μπορούν να απευθύνονται στο email του Συλλόγου info@setap.gr.

Μοιραστείτε το άρθρο