Παρατάξεις

Η ενότητα βρίσκεται υπό κατασκευή.
Σύντομα κοντά σας με περισσότερο περιεχόμενο…

Ο ΣΕΤΑΠ είναι από την ίδρυσή του ένας βαθιά δημοκρατικός σύλλογος στον οποίο όλες οι φωνές έχουν θέση και βήμα για να εκφραστούν ελεύθερα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο διαφορετικές παρατάξεις συμβάλουν με τις απόψεις τους σε έναν ανοιχτό δημιουργικό διάλογο με στόχο το κοινό καλό.

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. είναι οι παρακάτω (σύμφωνα με τις έδρες που κατέλαβαν κατά τις αρχαιρεσίες του 2019).

Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Ένα
Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Δύο

Πατήστε στο λογότυπο για να δείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο

Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Τρία
Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Τέσσερα

Πατήστε στο λογότυπο για να δείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο

Εκτός από τις παρατάξεις που σήμερα εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. μέλη του Συλλόγου μας, στις τελευταίες εκλογές συμμετείχαν επίσης και οι παρατάξεις που ακολουθούν (σύμφωνα με τις ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες του 2019).

Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Ένα
Σύνδεσμος
Σύνδεσμος

Δύο

Πατήστε στο λογότυπο για να δείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο