Σύνθεση Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΕΣΗ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210-3641797 Πρόεδρος
6977-749000
2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 210-3622646 Αναπλ. Πρόεδρος
6944-476095
3 ΦΙΛΗ ΗΡΩ 210-3288521 Αναπλ. Πρόεδρος
6973-439733
4 ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210-3622646 Γενικός Γραμματέας
6975-865985
5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 210-6160270 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
6973-558823
6 ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 210-3389345 Ταμίας
6946-911751
7 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 210-3288290 Αναπλ. Ταμίας
6977-333503
8 ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210-3389347 Γραμματέας Οργανωτικού
6977-780939
9
ΚΑΡΥΩΤΗ

ΗΒΑ 6949-733543 Αναπλ. Γραμματέας Οργανωτικού
10 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6976-620802 Μέλος
11 ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΝΙΝΑ 26510-65671 Μέλος
6977-018023
12 ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210-8898412 Μέλος
6978-113355
13 ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 22920-69554 Μέλος
6947-134244
14 ΚΟΥΠΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2310-256716 Μέλος
6946-107687
15 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 24316-00830 Μέλος
6973-430942
16 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210-3288066 Μέλος
6973-551097
17 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 210-7765496 Μέλος
6974-806922
18 ΠΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2310-293531 Μέλος
6951-089880
19 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210-6160775 Μέλος
6977-274437

Επίτιμα Μέλη

1 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6977-701771 aalmpanis@gmail.com
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6974-499550 diasvri@yahoo.it