Απεργιακό Ταμείο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Με βάση Κανονισμό που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος ανοίγει ειδικό λογαριασμό Αλληλεγγύης των μελών του. Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων και ανταπεργίας του εργοδότη.

Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον Κανονισμό.


Η ενότητα βρίσκεται υπό κατασκευή.
Σύντομα κοντά σας με περισσότερο περιεχόμενο…