Χρηματικοί Έπαινοι – Αριστεία

Ο ΣΕΤΑΠ χορηγεί από 01.06.2018 χρηματικούς επαίνους για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.


Χρηματικός έπαινος στα μέλη και τα παιδιά τους

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/06/2018, ο ΣΕΤΑΠ χορηγεί από 01.06.2018 τους παρακάτω χρηματικούς επαίνους για τα Δημόσια … Περισσότερα Χρηματικός έπαινος στα μέλη και τα παιδιά τους →