Χρηματικοί έπαινοι ΣΕΤΑΠ 2023

Συνάδελφοι, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο ΣΕΤΑΠ στέκεται αρωγός και επιβραβεύει τις προσπάθειες των παιδιών μας στη Δευτεροβάθμια.

Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο ΣΕΤΑΠ στέκεται αρωγός και επιβραβεύει τις προσπάθειες των παιδιών μας στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στα παιδιά των μελών του ΣΕΤΑΠ που αρίστευσαν ως μαθητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χορηγείται χρηματική επιβράβευση αξίας 150 ευρώ.

Επίσης, για όσα παιδιά εισαχθούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ–ΤΕΙ) προβλέπεται η χορήγηση χρηματικής επιβράβευσης αξίας 300 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

O ΣΕΤΑΠ μας χορηγεί τα παρακάτω Αριστεία για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Αριστείοάνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 150€.
 2. Εισαγωγή σε ΑΕΙ  300€.
 3. Εισαγωγή σε ΤΕΙ 300€.
 4. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 500€.
 5. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ 450€.
 2. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 450€.
 3. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

H Τράπεζα χορηγεί προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού – όχι όμως κολλέγια – τα εξής:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 1. Αριστείοάνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 270€.
 2. Εισαγωγή σε ΑΕΙ  1000€.
 3. Εισαγωγή σε ΤΕΙ  1000€.
 4. Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν εφ’ άπαξ το ποσό των 1600€.
 5. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙμε βαθμό “άριστα” 1400€.
 6. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου με βαθμό “άριστα” 1200€.
  Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

 1. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 2000€.
 2. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 1400€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Για την απόδοση της επιβράβευσης στα παιδιά, θα πρέπει οι γονείς-μέλη μας να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariasetap2@gmail.com τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο σχετικού εγγράφου, όπως ελέγχου προόδου, απολυτηρίου, εγγραφής στη σχολή κ.α.
 • Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης, το οποίο μπορείτε να το αντλήσετε από το σχετικό πεδίο της εικόνας μας στο HRMS.
 • Να μας γνωστοποιήσουν τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το αντίστοιχο ποσό.

Ευχόμαστε Καλή Πρόοδο στους μαθητές και τους φοιτητές μας.

Ο ΣΕΤΑΠ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο