Σύμβαση Δανεισμού – Τοποθετήσεις Συναδέλφων

Συνάδελφοι, Σήμερα το πρωί κληθήκαμε σε συνάντηση με τους επικεφαλείς της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου και λάβαμε το κείμενο της.

Συνάδελφοι,

Σήμερα το πρωί κληθήκαμε σε συνάντηση με τους επικεφαλείς της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου και λάβαμε το κείμενο της Σύμβασης Δανεισμού στη νέα εταιρεία.

Σύμφωνα με τον νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου μας, πρόκειται για μία τυπική σύμβαση Δανεισμού για την παροχή υπηρεσιών από τον εργαζόμενο σε άλλον εργοδότη και την οποία συμφωνούν τα τρία αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Στη συνάντηση επαναφέραμε το αίτημά μας για την έγκαιρη, γραπτή και ξεκάθαρη αποσαφήνιση αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των συναδέλφων που δεν θα δεχθούν να υπογράψουν τη σύμβαση δανεισμού στη νέα εταιρεία. Μας ενημέρωσαν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 16/9/2019, δεν θα επιτρέψουν στους συναδέλφους να έχουν πρόσβαση στους μέχρι σήμερα εργασιακούς τους χώρους και ότι για δύο εβδομάδες θα είναι σπίτι τους στη διάθεση της Διοίκησης αναμένοντας τις ατομικές συνεντεύξεις για την αξιοποίησή τους.

Από την πλευρά μας, απαιτήσαμε την απρόσκοπτη συνέχιση της παρουσίας των συναδέλφων στην Τράπεζα, τη διασφάλιση της ενεργής συμμετοχής του και την εξέλιξη της διαδικασίας πάντα σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ.

Η καταρχήν συμφωνία τους στην προαναφερόμενη ξεκάθαρη θέση μας, θα πρέπει να αποτυπωθεί έγκαιρα και με σαφήνεια.

Επιπρόσθετα, θέσαμε και το ζήτημα της άμεσης επίλυσης του προβλήματος που δημιούργησαν, αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης του βρεφονηπιακού επιδόματος στους συναδέλφους του RBU και ζητήσαμε την καταβολή του σύμφωνα με τα ισχύοντα και τη μέχρι σήμερα πρακτική της Τράπεζας. Μας ενημέρωσαν ότι θα επιληφθούν του θέματος και ότι σύντομα θα το επιλύσουν.

Για όσους συναδέλφους δεν υπογράψουν τη σύμβαση δανεισμού, να απαντήσουν με το ακόλουθο μήνυμα: “Δεν συμφωνώ και επιθυμώ να παραμείνω στην Τράπεζα και να τοποθετηθώ σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας και την από την από 25/07/2019 Συμφωνία OTOE – Τράπεζας Πειραιώς”.

Συνάδελφοι,

Όπως έχουμε ξαναπεί, η πρόταση για τη σύμβαση δανεισμού σαφώς και δεν επιλύει οριστικά τα μείζονος σημασίας θέματα. Τον χρονικό ορίζοντα που προκύπτει, απαιτούμε και παρεμβαίνουμε στην Τράπεζα ώστε όντως να τον αξιοποιήσει για την ομαλή τοποθέτηση των συναδέλφων.

Μοιραστείτε το άρθρο