Ενημέρωση από την PQH

Συνάδελφοι, Μετά από ενημέρωση της PQH, σας γνωρίζουμε ότι: Τα αιτήματα για αλλαγή λογαριασμών θα πρέπει να αποστέλλονται στο requests@pqh.gr.

Συνάδελφοι,

Μετά από ενημέρωση της PQH, σας γνωρίζουμε ότι:

Τα αιτήματα για αλλαγή λογαριασμών θα πρέπει να αποστέλλονται στο requests@pqh.gr . Θερμή παράκληση όπως στο αίτημα αναφέρεται ο ΑΜ ΑΤΕ καθώς και να επισυνάπτεται εκτύπωση που να φαίνεται ο IBAN, η τράπεζα τήρησης του λογαριασμού και οι δικαιούχοι.

Τα αιτήματα αλλαγής λογαριασμού θα γίνονται δεκτά από την εκκαθάριση μέχρι και την Τετάρτη 20.11.2019, προκειμένου να μπορέσουν από την πλευρά τους να τα οριστικοποιήσουν και να προχωρήσουν στην καταβολή των σχετικών ποσών.

Μοιραστείτε το άρθρο