Αιμοδοσία Σ.Ε.Τ.Α.Π. – Σ.Υ.Γ.Τ.Ε. 18/06 & 30/06

Αιμοδοσία 18.6.2020 & 30.6.2020
Μοιραστείτε το άρθρο