Αίτηση υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΑΠ

Συνάδελφοι, Καλούμε όσους θέλουν να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες ως υποψήφιοι για την κατάληψη οποιουδήποτε αξιώματος, να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ στο Δ.Σ. του.

Συνάδελφοι,

Καλούμε όσους θέλουν να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες ως υποψήφιοι για την κατάληψη οποιουδήποτε αξιώματος, να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ στο Δ.Σ. του Συλλόγου (Αμερικής 10 – Αθήνα – FAX: 210 – 36.05.968) το αργότερο μέχρι τις 10 π.μ., της Παρασκευής 08/04/2022.

Στις αιτήσεις απαιτείται ν’ αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Α.Μ.), η υπηρεσία που υπηρετεί, καθώς και το αξίωμα ή τα αξιώματα για τα οποία βάζει υποψηφιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, τα αξιώματα για τα οποία χρειάζεται η αίτηση υποψηφιότητας να γίνει στο Δ.Σ. το αργότερο μέχρι τις 10 π.μ. της 8/4/2022 είναι:

Α. Για τα 19 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ισάριθμα αναπληρωματικά.

Β. Για τα 5 τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα ισάριθμα αναπληρωματικά.

Γ. Για τους 27 Περιφερειακούς Συμβούλους όπως κατανέμονται ανά Περιφέρεια παρακάτω, και τους ισάριθμους αναπληρωματικούς.

Δ. Για τους αναλογούντες (1/75) στο Σύλλογο Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη.

Ε. Για τους αναλογούντες (1/75) στο Σύλλογο Αντιπροσώπους στα Εργατικά Κέντρα (Αθήνας (Ε.Κ.Α.) & Επαρχίας) με βάση τα κατά τόπους εγγεγραμμένα μέλη.

Ιδιαίτερα για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητα για Περιφερειακός Σύμβουλος μπορεί να θέσει μόνο το μέλος που εργάζεται σε μονάδα της συγκεκριμένης Περιφέρειας, ενώ υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στο Ε.Κ.Α. μπορεί να είναι μόνο εργαζόμενοι στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Κάθε μέλος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για ένα και μόνο από τα παραπάνω Α, Β, και Γ αξιώματα, ενώ δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην υποψηφιότητα για αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ και στα Εργατικά Κέντρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος           Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο