Αποστολή υπομνήματος σε Α. Πετρόπουλο και Διοικητή ΕΦΚΑ

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Διοικητά, Σας αποστέλλουμε υπόμνημά μας που αφορά τα ασφαλιστικά προβλήματα μελών του Συλλόγου μας, πρώην εργαζομένων στην.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Διοικητά,

Σας αποστέλλουμε υπόμνημά μας που αφορά τα ασφαλιστικά προβλήματα μελών του Συλλόγου
μας, πρώην εργαζομένων στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, που σήμερα εργάζονται στην Τράπεζα
Πειραιώς μετά την εξαγορά της πρώτης από τον Όμιλο Πειραιώς, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για
πρώτη φορά πριν την 1/1/1993.
Το εν λόγω ζήτημα έχει δημιουργηθεί από την μεγάλη ανατροπή των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας μετά τη διακοπή λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας, καθώς και
από την αδικαιολόγητη ανισομεταχείριση σε σχέση με τις ισχύουσες ρυθμίσεις ομοειδών ταμείων.
Το ίδιο πρόβλημα αφορά και τους ήδη συνταξιούχους.
Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση του θέματός μας και την ανάληψη των αναγκαίων
πρωτοβουλιών από εσάς για την επίλυσή του.

036-13.04.2018-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ-ΣΕ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ-ΕΦΚΑ.pdf (618 downloads )
Μοιραστείτε το άρθρο