Αποτελέσματα κλήρωσης για το πρόγραμμα δωρεάν διακοπών

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας ( 15/5/2017) αναφορικά με το ετήσιο Πρόγραμμα Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ, σας ενημερώνουμε ότι.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας ( 15/5/2017) αναφορικά με το ετήσιο Πρόγραμμα Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ, σας ενημερώνουμε ότι χθες, 31/5/2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας, η διαδικασία της κλήρωσης με τη συμμετοχή 459 συναδέλφων, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.

Όπως εκ των προτέρων είχαμε ανακοινώσει, στη φετινή κλήρωση δεν θα συμμετείχαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στις δύο προηγούμενες περιόδους εφαρμογής του Προγράμματος των ετών 2015 & 2016. Ως εκ τούτου, όσοι από τους εν λόγω συναδέλφους έχουν αφενός δηλώσει και φέτος συμμετοχή και αφετέρου εκ παραδρομής κληρώθηκαν είτε ως τακτικοί είτε ως αναπληρωματικοί, αντικαταστάθηκαν από τους αμέσως επόμενους αναπληρωματικούς και σύμφωνα με τους γνωστοποιημένους όρους, εγγράφονται στην εφεδρική λίστα.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της περιορισμένης συμμετοχής συναδέλφων σε ορισμένες περιόδους, είχαμε ως φυσικό επακόλουθο τη μη πλήρωση όλων των διαθέσιμων θέσεων. Με δεδομένα τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους αφού λάβουν υπόψη τα διαθέσιμα κενά, να υποβάλουν νέα αίτηση για τις συγκεκριμένες θέσεις – ισχύουν οι όροι της αρχικής ανακοίνωσης 15/5/2017 – μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 6/6/2017. Θα ακολουθήσει νέα κλήρωση την Τετάρτη 07/06/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ και τα αποτελέσματά της θα σας γνωστοποιηθούν άμεσα.

Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τα ονόματα των κληρωθέντων συναδέλφων ανά περιοχή και χρονική περίοδο καθώς και τον πίνακα με τις διαθέσιμες κενές θέσεις.

Ακολουθεί σε συμπιεσμένη μορφή (zip) φάκελος με όλα τα αποτελέσματα

Κατεβάστε το αρχείο με όλα τα αποτελέσματα

Μοιραστείτε το άρθρο