Δ/νσεις εκλογικών κέντρων και μέλη εφορευτικών επιτροπών για τις αρχαιρεσίες του ΟΣΥΑΤΕ στις 09.11.21

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο