Διεκδίκηση εκκρεμών αιτημάτων συναδέλφων φυλάκων

Ο ΣΕΤΑΠ έχει εκφράσει με σαφήνεια την ισχυρή βούλησή του για τη διεκδίκηση και επίλυση των παρακάτω εκκρεμών θεμάτων, τα.

Ο ΣΕΤΑΠ έχει εκφράσει με σαφήνεια την ισχυρή βούλησή του για τη διεκδίκηση και επίλυση των παρακάτω εκκρεμών θεμάτων, τα οποία ταλανίζουν εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τους συναδέλφους φύλακες:

  • Καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών αποδοχών τους από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.
  • Επανένταξη στις διατάξεις του νόμου 1339/1983, σύμφωνα με τις οποίες είχε γίνει η πρόσληψή τους.
  • Ρύθμιση της εκ περιτροπής μετακίνησής τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αττικής.

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και πέραν της συνεχιζόμενης συνδικαλιστικής διεκδίκησης, προχωράμε και στην προετοιμασία για  τη νομική προσέγγιση και διευθέτηση  των δύο πρώτων θεμάτων.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου μας, διαμορφώσαμε το επισυναπτόμενο έντυπο εξουσιοδότησης  ώστε να προχωρήσουμε απερίσπαστοι  στα επόμενα βήματα.

Καλούμε όλους  τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, να συμπληρώσουν το εν λόγω έντυπο και να το αποστείλουν στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ. ( Αμερικής 10, 106 71 , Αθήνα)

Επιπρόσθετα και για το επίμαχο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επισυνάψουν :

  • Το πλήρες πρόγραμμα εργασίας τους, με τις ώρες και τις ημέρες απασχόλησής τους ώστε να συνυπολογιστούν σωστά οι σχετικές απαιτήσεις.
  • Τις αποδοχές τους.

 

Είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων για  οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Κατεβάστε το έγγραφο: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ_ΦΥΛΑΚΕΣ

Μοιραστείτε το άρθρο