Δικαίωση των θέσεων μας

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ Τριμερής.

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς
Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς
Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ
Τριμερής Συμφιλιωτική Διαδικασία στο Υπουργείο Εργασίας

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τριμερής Συμφιλιωτική Διαδικασία μεταξύ των ανωτέρω Συλλόγων μας, της Διοίκησης της Τράπεζας (η οποία εκπροσωπήθηκε δια του δικηγόρου της κ. Δημοσθένους Όθωνος) και ως εκπροσώπων του Υπουργείου του Γενικού Γραμματέα κ. Α. Νεφελούδη και του προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων κ. Κ. Αγραπιδά.

Η συνάντηση είχε προκληθεί μετά από αίτημά του Ενωτικού Σ.Ε.Τ.Π. λόγω του γεγονότος ότι η Τράπεζα δεν υλοποιούσε την νομική υποχρέωσή της να καλέσει τα υπόλοιπα Σωματεία στη διαπραγμάτευση για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να μη μπορέσουν τα Σωματεία μας να παρέμβουν με τις προτάσεις τους στη διαδικασία αλλά και να μην υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τα προς διαπραγμάτευση εργασιακά ζητήματα και τις θέσεις των δύο μερών πάνω σε αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των τριών Συλλόγων Εργαζομένων με τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους, προέβαλαν το πλαίσιο των κοινών θέσεων και συνεπικουρούμενοι και από την επιχειρηματολογία της δικηγόρου του Ενωτικού Συλλόγου κ. Σοφίας Καζάκου, κατέστησαν φανερή την αδυναμία της Τράπεζας αναφορικά με την επιλογή της να στηρίζει και διαιωνίζει μια κατάσταση, που και παράνομη είναι και δεν έχει καμία «εύλογη» εξήγηση.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι διαπραγματεύεται με την αντιπροσωπευτική Οργάνωση η οποία έχει το δικαίωμα διενέργειας των διαπραγματεύσεων και μας «σύστησε» να συσκευθούμε μεταξύ μας και να εκπροσωπηθούμε διά μέσου αυτής (όπως άλλωστε μας το ξαναείχαν υποδείξει), παρεμβαίνοντας ουσιαστικά για μια ακόμη φορά στην συνδικαλιστική δράση.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου αφού αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον Νόμο οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουν το δικαίωμα παρουσίας και παρέμβασης στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις που διεξάγει η πλέον αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, διαπίστωσε ότι δεν εφαρμόζεται η Νομοθεσία και κάλεσε τη Διοίκηση της Τράπεζας να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της.

Υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις:
« Νόμος 1876/1990
Αρθρο 4. Διαδικασία διαπραγµατεύσεων – Δικαίωµα και υποχρέωση για διαπραγµάτευση.
……………………………………………………………………………………………….
4. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό συζήτηση θεµάτων και αναφέρονται στην οικονοµική κατάσταση, την οικονοµική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης…………………………………………………………………………….
5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων της ίδιας επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλµατος δικαιούνται να παρέµβουν στις διαπραγµατεύσεις που τους αφορούν. Εφ’ όσον συνυπογράφουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας, δεσµεύονται από αυτήν.
6. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και της διαδικασίας µεσολάβησης και διαιτησίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων διατηρούν το δικαίωµα της απεργίας, εκτός αν αυτό έχει αποκλειστεί από προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας.
7. Κατά τις διαπραγµατεύσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των µερών.

Επίσης Νόμος 1264/82 άρθρο 14 παρ. 2
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
α) ν’ ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.
β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
γ) ν’ απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,
δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα,
ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.»

Συνάδελφοι,

Για μια ακόμη φορά καταρρέει όλη η επιχειρηματολογία της Τράπεζας των προηγουμένων ετών και απομένει πλέον να δούμε εάν θα θελήσει να συμμορφωθεί με την Εργατική Νομοθεσία ή θα συνεχίσει να την αγνοεί και να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο παρά της ποινές και τα πρόστιμα τα οποία θα της επιβληθούν.

Σήμερα ανοίγει πλέον ο δρόμος για όλους τους Συλλόγους να ασκήσουν τις νόμιμες παρεμβάσεις τους και να αναλάβουν κοινές συνδικαλιστικές δράσεις, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών τους όχι μόνο στα ζητήματα της Επιχειρησιακής Σύμβασης αλλά και στα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα ακολουθήσουν.

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων:
Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Παναγιώτης Αδαμόπουλος Ηρώ Φίλη

Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς
Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Γεώργιος.Γουγούλης Μάκης Τσιμρόγλου

Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Πολύζος Θεοφάνης Γεωργούλης Διονύσιος

Μοιραστείτε το άρθρο