Εκλογές ΣΕΤΑΠ 8-9 Ιουνίου 2016: Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών

12/5/2016 Εκλογές ΣΕΤΑΠ 8-9 Ιουνίου 2016: Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) και οι πρώτες οδηγίες   Δημοσιεύουμε πιο κάτω την.

12/5/2016

Εκλογές ΣΕΤΑΠ 8-9 Ιουνίου 2016: Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) και οι πρώτες οδηγίες

 

Δημοσιεύουμε πιο κάτω την εγκύκλιο 1/22.4.2016 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών ΣΕΤΑΠ 2016 με θέμα τη Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εκλογών και παρακαλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να τις διαβάσουν με προσοχή.

Γνωρίζουμε το φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες  και τους/τις καλούμε να διαθέσουν από το υστέρημα του χρόνου τους για να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκλογές. Σας καλούμε όλους και όλες να περιφρουρήσουμε το Σύλλογο μας και να τον οδηγήσουμε σε εκλογές με μεγάλη συμμετοχή και άψογες διαδικασίες, που θα τον αναδείξουν γνήσιο εκφραστή των δικαιωμάτων μας.

 

……………….

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 8 & 9/6/2016

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968

www.setap.gremail: setap@otenet.gr

 

22 Απριλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Νο  1

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που έγινε στις 16 Απριλίου 2016, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

Όρισε σαν ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των 46 μελών του Γ.Σ. του Συλλόγου (19 Κεντρικών Διοικητικών Συμβούλων και 27 Περιφερειακών Συμβούλων), των 5 Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στα Εργατικά Κέντρα καθώς και των Μελών Επιτροπής Αντιπροσώπων Καταστήματος και των νομίμων Αναπληρωματικών τους, την 8 & 9/6/2016.

Ανακήρυξε, σύμφωνα με τα άρθρα 45 & 46 του Καταστατικού, τους υποψηφίους, για το Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, (Κεντρικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και τους υποψηφίους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.

Ανακήρυξε, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού, τους υποψηφίους Εκπροσώπους των Επίτιμων Μελών (Συνταξιούχων) στο Γενικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ.

Όρισε μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) τους συναδέλφους: Σκιαδά Άγγελο, Ευαγγέλου Αικατερίνη, Κασβίκη Ευάγγελο, Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, με Αναπληρωματικούς τους: Βασιλογιάννη Γεώργιο, Βαρανάκη Σοφία, Ζαβέρδα Ουρανία.

 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18/4/2016, ως εξής: Αντιπρόεδρος Κασβίκης Ευάγγελος, Γραμματέας Βαρανάκη Σοφία και αντίστοιχα αναπληρωτές τους Παπαδοπούλου Κων/να και Ευαγγέλου Κατερίνα. Καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που θα ορισθεί, σύμφωνα με το Νόμο.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Κ.Ε.Ε. σας γνωρίζει τα εξής:

 1. Ως μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) ορίζονται οι πρώτοι, κατ’ αύξοντα αριθμό, από τη Μηχανογραφική Κατάσταση, που θα σταλεί σε κάθε Κατάστημα.

Αν, για παράδειγμα, στο Κατάστημά σας αναγράφονται στη Μηχανογραφική Κατάσταση 20 συνάδελφοι, ως μέλη της Τ.Ε.Ε. ορίζονται ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος, κ.λ.π. Κωλυομένων αυτών, ορίζονται οι αμέσως επόμενοί τους, π.χ. ο 4ος, ο 5ος, ο 6ος, κλπ.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες στο Σύλλογο, οι έχοντες πρόβλημα υπηρεσιακό (άδεια άνευ αποδοχών, γονική, ασθένεια, αναρρωτική), οι οποίοι θα αναπληρωθούν από τον αμέσως επόμενό τους, κατ’ αύξοντα αριθμό, καθώς και οι συγγενείς, εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό των υποψηφίων αυτών και των υποψηφίων Αντιπροσώπων, για την αντίστοιχη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.

 1. Κάθε Κατάστημα, που έχει πάνω από δέκα πέντε (15) εγγεγραμμένα μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ορίσει πέντε μέλη (3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά). Κάθε Κατάστημα, που έχει λιγότερα από δέκα πέντε (15) μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ορίσει τρία μέλη (2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό).
 2. Με ιδιαίτερο δέμα θα σας αποσταλούν οι σημειούμενοι παρακάτω, κατά Κατάστημα, φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό.

Ομοίως θα αποσταλεί ίσος αριθμός φακέλων, αριθμός ψηφοδελτίων των διαμορφουμένων τελικά πέντε (5) συνδυασμών, για το Δ.Σ. και ενός (1) συνδυασμού των επιτίμων μελών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου των υπηρετούντων μελών στο Κατάστημά σας και των επιτίμων μελών του Συλλόγου μας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε. FAX, (ή email στο mariaksetap@gmail.gr) ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατόν, με FAX ή email (mariaksetap@gmail.gr) για τη σύσταση ΤΕΕ και τα ονόματα των μελών της.

Τα Εκλογικά Κέντρα, που σημειώνονται με αστερίσκο στον Πίνακα που ακολουθεί την Εγκύκλιο αυτή, (οι έδρες ΝΟΜΩΝ), είναι αυτά, που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκέντρωσης των ψηφοδελτίων σε νομαρχιακό επίπεδο για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο του Νομού.

 1. Οι Αρχαιρεσίες στην Περιφέρεια θα διεξαχθούν στις 8/6/2016, ημέρα Τετάρτη, από τις 08:00΄ το πρωί μέχρι τις 14.30΄ το απόγευμα. Η ώρα που θα τελειώσει η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), με την προϋπόθεση, όμως, ότι, εξασφαλίζεται η ταχυδρόμηση των φακέλων την ίδια μέρα.
 2. Στα Περιφερειακά Καταστήματα, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσα στο Κατάστημα, όπου θα ψηφίσουν και οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν την ημέρα εκείνη στην περιοχή του Καταστήματος.

Προκειμένου να διευκολυνθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εργαζόμενοι στα εν λόγω Καταστήματα της Περιφέρειας, ο Σύλλογος θα ζητήσει από τη διοίκηση της τράπεζας να δοθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διευκολύνσεις.

 1. Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών είναι τα μέλη της Κ.Ε.Ε. για το Κέντρο, και τα μέλη των Τ.Ε.Ε. για την Περιφέρειά τους, μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που κάθε Τ.Ε.Ε. θα μεριμνήσει έγκαιρα να διορισθεί. Ειδικότερα, οι Τ.Ε.Ε. θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσουν από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία ή Πρωτοδικεία να ορίσουν τον κατά Νόμο Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Αν δεν λειτουργεί στην έδρα κάποιου Καταστήματος Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, πρέπει να απευθυνθούν στην πλησιέστερη πόλη όπου λειτουργεί.
 2. Σε περίπτωση που αριθμός των μελών κάποιου Καταστήματος, που μπορούν να είναι μέλη Τ.Ε.Ε., δεν επιτρέπει τη συγκρότηση πλήρους Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες της Κ.Ε.Ε., θεωρείται νόμιμη και η συγκρότηση Επιτροπής, με μικρότερο αριθμό μελών.
 3. Σε όλα τα εκλογικά κέντρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα τοποθετήσουν παραβάν, για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
 4. Στέλνουμε συν/να υπόδειγμα σφραγίδας της Τ.Ε.Ε. και θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την προμήθειά της.
 5. Ψηφοφορία για Εργατικά Κέντρα: Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Νομού. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στο συγκεκριμένο Νομό. Για την ψηφοφορία αυτή, η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος, που ανήκει στην πρωτεύουσα του Νομού και σημειώνεται με αστερίσκο, παίζει το ρόλο της Κ.Ε.Ε. στο Νομό της. Δέχεται τις υποψηφιότητες απ’ όλο το Νομό, που υποβάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού, η Τ.Ε.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους, κατά συνδυασμό, και φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την έγκαιρη αποστολή τους σ’ όλα τα εκλογικά κέντρα του Νομού. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίου χρώματος και σχήματος ψηφοδέλτια, κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι, για το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

 • Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Πόρου θα ψηφίσουν, για Περιφερειακό Σύμβουλο, υποψήφιο της Περιφέρειας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΠΟΡΟΣ», ενώ για εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο, θα ψηφίσουν τους υποψήφιους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).
 • Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Μήλου, αν και ανήκουν διοικητικά στις Κυκλάδες, λόγω του ότι υπαγόταν στο Κατάστημα Πειραιά, θα ψηφίσουν για Περιφερειακό Σύμβουλο υποψήφιο της Περιφέρειας «ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ) & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» καθώς και για εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο τους υποψηφίους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).
 • Όμοια, με τους ψηφοφόρους του καταστήματος Μήλου, θα ψηφίσουν και οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Κυθήρων.
 1. Ψηφοφορία για Αντιπροσώπους Καταστήματος: Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Καταστήματος. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στη συγκεκριμένη Μονάδα. Η Τ.Ε.Ε. δέχεται τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τυπώνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με τα ονόματα όλων των υποψηφίων, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των εκλεγομένων καθώς και των επιτρεπομένων σταυρών ορίζεται στο άρθρο 46 του Καταστατικού.
 2. Για τους Νομούς Αττικής και Πειραιά οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 8 & 9/6/2016. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 20.00΄ το βράδυ και θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος. Εκεί επίσης θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι που εργάζονται στις Κεντρικές Δ/νσεις και στα Καταστήματα του Λεκανοπεδίου καθώς και όσοι βρεθούν τις ημέρες εκείνες στους Νομούς αυτούς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, εξαιρούνται τα Καταστήματα Αίγινας, Κυθήρων, Μεγάρων, Μήλου και Πόρου.

 1. Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος της Κ.Ε.Ε. για τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας.
 2. Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακα καταστημάτων όπου υπηρετούν μέλη του Συλλόγου όπου δυνητικά πρέπει να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις εκλογές.

 

  ΚΩΔ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2751 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2761 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2154 ΑΒΑΝΤΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑ
1411 ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
1050 ΑΒΔΗΡΩΝ
2202 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1249 ΑΓΙΑΣ
1635 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
2200 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1130 ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
1319 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
1563 ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
2614 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
2203 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1150 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
1912 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
* 1371 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2756 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1439 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
2243 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
* 1264 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1620 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2150 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1602 ΑΓΥΙΑΣ
1230 ΑΙΓΙΝΙΟΥ
1638 ΑΙΓΙΟΥ
2513 ΑΙΓΙΟΥ
2208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
* 1183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1913 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2350 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1106 ΑΛΙΑΡΤΟΥ
1109 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1659 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
2750 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
1068 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
2616 ΑΛΜΥΡΟΥ
2516 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
1412 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1153 ΑΜΟΡΓΟΥ
1651 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1393 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1242 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1288 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
1266 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
* 2158 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
1365 ΑΝΔΡΟΥ
2209 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1159 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
1163 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
1221 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
* 1382 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
2453 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
* 2500 ΑΡΓΟΥΣ
2282 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1224 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
2772 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1231 ΑΡΝΑΙΑΣ
* 1296 ΑΡΤΑΣ
2400 ΑΡΤΑΣ
1405 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
1137 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1545 ΑΡΧΑΝΕΣ (ΑΣΟ)
1162 ΑΣΗΜΙΟΥ
1265 ΑΣΤΑΚΟΥ
2525 ΑΣΤΡΟΥΣ
2162 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
1282 ΒΑΓΙΩΝ
1376 ΒΑΜΟΥ
1328 ΒΑΡΔΑΣ
1864 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2211 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1428 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2210 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1092 ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ
1259 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
1547 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1666 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2153 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2241 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
* 1210 ΒΕΡΟΙΑΣ
1596 ΒΕΡΟΙΑΣ
2766 ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
* 1258 ΒΟΛΟΥ
2610 ΒΟΛΟΥ
1270 ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1171 ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
2226 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1332 ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
1559 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
1433 ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1342 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
2530 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
1154 ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
2519 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
1225 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2252 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
1560 ΓΙΟΦΥΡΟΥ
1080 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
1129 ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ
2410 ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
* 1237 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2240 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2532 ΓΥΘΕΙΟΥ
1333 ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
1256 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2257 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ
2357 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2238 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2354 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1188 ΔΙΚΑΙΩΝ
2235 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
1107 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2517 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1290 ΔΟΜΟΚΟΥ
1067 ΔΟΞΑΤΟΥ
* 1196 ΔΡΑΜΑΣ
1608 ΔΡΑΜΑΣ
2406 ΔΩΔΩΝΗΣ
1349 ΔΩΡΙΟΥ
2765 Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, ΧΑΝΙΑ
2753 ΕΒΑΝΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
* 2253 ΕΔΕΣΣΑΣ
2212 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2450 ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
2233 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2701 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΡΟΔΟΣ
2358 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ
2622 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2280 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
2270 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΒΑΛΑ
2515 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΠΑΤΡΑ
1081 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1673 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
2262 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1071 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
1099 ΖΑΓΟΡΑΣ
* 1379 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2452 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1413 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
1325 ΖΑΧΑΡΩΣ
* 2403 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2260 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
1776 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
* 1366 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α’
1370 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β’
2608 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ
1203 ΘΑΣΟΥ-ΛΙΜΕΝΟΣ
2216 ΘΕΡΜΗΣ
2352 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ
1267 ΘΕΡΜΟΥ
1123 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
* 1215 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1610 ΘΗΒΑΣ
* 2155 ΘΗΒΑΣ
1360 ΘΗΡΑΣ
1194 ΙΑΣΜΟΥ
1372 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2767 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2285 ΙΕΡΙΣΣΟΥ
1384 ΙΘΑΚΗΣ
2165 ΙΣΤΙΑΙΑΣ
* 1301 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2218 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2215 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
* 1201 ΚΑΒΑΛΑΣ
1318 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
1069 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2220 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
* 1343 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2512 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1777 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
2615 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
1057 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
1453 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2716 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
1122 ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1168 ΚΑΛΥΒΩΝ
2719 ΚΑΛΥΜΝΟΥ
2169 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
1307 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
2250 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΚΟΖΑΝΗ
* 1244 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2605 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2715 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
1178 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
* 2159 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1284 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1234 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
1369 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
* 1236 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1785 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2248 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
* 1229 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1616 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1271 ΚΑΤΟΥΝΑΣ
2237 ΚΑΤΟΥΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1272 ΚΑΤΟΧΗΣ
1320 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
1128 ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
1197 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
1113 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
1075 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1144 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1135 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
1061 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2222 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1060 ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
* 1380 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1582 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1656 ΚΙΑΤΟΥ
2526 ΚΙΑΤΟΥ
1621 ΚΙΛΚΙΣ
* 2249 ΚΙΛΚΙΣ
1519 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
1392 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
1512 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
1136 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1530 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
1300 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
1321 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
1140 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
1119 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
1089 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1160 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
1220 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
1437 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1115 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1147 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
1423 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ
1104 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1407 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
2177 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1546 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΠΑΓΝΗ”
1533 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
1518 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΖΩΝ
1331 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
1146 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
1248 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
1397 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
1116 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1065 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ
1396 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1223 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ
2769 ΚΙΣΣΑΜΟΥ
2754 ΚΝΩΣΟΥ
* 1238 ΚΟΖΑΝΗΣ
1614 ΚΟΖΑΝΗΣ
* 1192 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2353 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1120 ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
1302 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
* 1335 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1615 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2509 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1351 ΚΟΡΩΝΗΣ
2271 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
2528 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
2531 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
1059 ΚΡΗΝΙΔΩΝ
1227 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
1352 ΚΥΘΗΡΩΝ
1285 ΚΥΜΗΣ
2527 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
* 1387 ΚΩ
2707 ΚΩ
2268 ΛΑΓΚΑΔΑ
* 1291 ΛΑΜΙΑΣ
1770 ΛΑΜΙΑΣ
2163 ΛΑΜΙΑΣ
1861 ΛΑΡΙΣΑΣ 1
* 2609 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄
1255 ΛΑΡΙΣΑΣ Β’
1085 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1126 ΛΕΒΙΔΙΟΥ
1175 ΛΕΡΟΥ
1669 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
* 2454 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1174 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
1327 ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1316 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
2711 ΛΗΜΝΟΥ
1383 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
2152 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1295 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
1164 ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1062 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
1112 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
2281 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
2523 ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1108 ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
1125 ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2505 ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΑΤΡΑ
1292 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
2773 ΜΑΛΙΩΝ
1111 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
1273 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
1206 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
2255 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2606 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ
1312 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
2117 ΜΕΓΑΡΩΝ
1345 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
1213 ΜΕΛΙΚΗΣ
2183 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
2161 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2522 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1303 ΜΕΤΣΟΒΟΥ
2704 ΜΗΛΟΥ
2771 ΜΟΙΡΩΝ
1341 ΜΟΛΑΩΝ
2223 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2617 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
* 1355 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1879 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2709 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1293 ΜΩΛΟΥ
2705 ΝΑΞΟΥ
1212 ΝΑΟΥΣΑΣ
2244 ΝΑΟΥΣΑΣ
1362 ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
1663 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
1786 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2518 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1415 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1240 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ
1619 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ
1868 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2224 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1166 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1143 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
1097 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
2166 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
1722 ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
1204 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
2612 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
2266 ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ
1401 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2264 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1336 ΝΕΜΕΑΣ
1232 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
2259 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
2279 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
1537 ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΟ
1406 ΝΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΓ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1544 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1534 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΡΙΟ
1076 ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
* 1190 ΞΑΝΘΗΣ
1612 ΞΑΝΘΗΣ
1195 ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
1337 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1569 ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
2160 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
1102 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2245 ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ
1185 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
2351 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1281 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1169 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
1247 ΠΑΛΑΜΑ
2227 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
1381 ΠΑΞΩΝ
1149 ΠΑΠΑΔΟΥ
2228 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1121 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
2246 ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ
1298 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
2411 ΠΑΡΓΑΣ
2712 ΠΑΡΟΥ
* 2507 ΠΑΤΡΑ
2275 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
2267 ΠΕΡΑΙΑΣ
1540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2284 ΠΕΥΚΩΝ
2242 ΠΙΕΡΙΩΝ, ΒΕΡΟΙΑ
2758 ΠΛΑΤ. 1866, ΧΑΝΙΩΝ
2405 ΠΛΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2254 ΠΛΑΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2213 ΠΛΑΤ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1011 ΠΛΑΤ. ΚΑΝΑΡΗ ΚΥΨΕΛΗΣ
2700 ΠΛΑΤ. ΚΥΠΡΟΥ, ΡΟΔΟΣ
1421 ΠΛΑΤ. ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
1173 ΠΛΑΤ. ΣΑΡΟΚΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑ
1395 ΠΛΑΤ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1214 ΠΛΑΤΕΟΣ
1148 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
1422 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
* 2276 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
1086 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
1156 ΠΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1353 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
* 1305 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2408 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1199 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
1239 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
2251 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1873 ΠΥΛΑΙΑ
1262 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1347 ΠΥΛΟΥ
1096 ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
* 1329 ΠΥΡΓΟΥ
2508 ΠΥΡΓΟΥ
1158 ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2407 ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
* 1374 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2757 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2504 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΑΤΡΑ
1063 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
1394 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
* 1388 ΡΟΔΟΥ
1571 ΡΟΔΟΥ
2230 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1186 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
2708 ΣΑΜΟΥ
2706 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
2356 ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
1241 ΣΕΡΒΙΩΝ
* 2256 ΣΕΡΡΩΝ
1778 ΣΕΡΡΩΝ 1
1647 ΣΗΤΕΙΑΣ
2770 ΣΗΤΕΙΑΣ
2274 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
2229 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1208 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
2261 ΣΙΝΔΟΥ
2713 ΣΙΦΝΟΥ
1132 ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
2514 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1172 ΣΚΑΛΙΔΗ, ΧΑΝΙΑ
1100 ΣΚΟΠΕΛΟΥ
2278 ΣΚΥΔΡΑΣ
2359 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
1245 ΣΟΦΑΔΩΝ
1217 ΣΟΧΟΥ
* 1340 ΣΠΑΡΤΗΣ
2511 ΣΠΑΡΤΗΣ
1167 ΣΠΗΛΙΟΥ
2231 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1117 ΣΤΥΛΙΔΑΣ
1254 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
* 2710 ΣΥΡΟΥ
1399 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
2755 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1165 ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
2717 ΤΗΝΟΥ
1667 ΤΟΥΜΠΑΣ
1869 ΤΟΥΜΠΑΣ
2232 ΤΟΥΜΠΑΣ
* 1261 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2611 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
* 1313 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1617 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2503 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1314 ΤΡΟΠΑΙΩΝ
1863 ΤΣΙΜΙΣΚΗ
2768 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
2620 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1263 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
1910 ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΙΟΥ
1253 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
1189 ΦΕΡΩΝ
1348 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
1299 ΦΙΛΙΑΤΩΝ
1306 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1094 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
* 1243 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1790 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2258 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1579 ΧΑΪΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
1219 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ
1218 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
* 1769 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
* 1377 ΧΑΝΙΩΝ
  1562 ΧΑΝΙΩΝ
1077 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2239 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
* 1359 ΧΙΟΥ
2702 ΧΙΟΥ
2247 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
1350 ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
1110 ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή …………………………………………..…………………………..

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς 8/6/2016, για την ανάδειξη Μελών Δ.Σ., Ελεγκτών, Αντιπροσώπων ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων Ε.Κ., Περιφερειακών Συμβούλων, Μελών Α.Κ. & Επιτίμων Μελών του ΣΕΤΑΠ στο Γεν. & Διοικ. Συμβούλιο.

(θητεία 3ετής)

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αντιπρόεδρος                                ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γενικός Γραμματέας                  ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Αναπλ. Αντιπρόεδρος                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας    ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο