Εκλογές ΤΕΑ: Οι θέσεις μας, οι δεσμεύσεις μας και η προοπτική για όλους μας

Συνάδελφοι, Το ΤΕΑ Πειραιώς αποτελεί τον πρώτο κοινό θεσμό ασφάλισης που αντιμετωπίζει ενιαία όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται.

Συνάδελφοι,

Το ΤΕΑ Πειραιώς αποτελεί τον πρώτο κοινό θεσμό ασφάλισης που αντιμετωπίζει ενιαία όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό, η ίδρυσή του οποίου ήταν απόρροια της διαρκούς προσπάθειάς μας για ενιαία δικαιώματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων μας.

Για εμάς, το ΤΕΑ αποτελεί την απαρχή μιας μεγάλης ευκαιρίας να χτίσουμε σε νέα βάση, με νέες δεσμεύσεις και με την καθολική συμμετοχή όλων μας, ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας, για την Υγεία και την Αποταμίευση.

Η λειτουργία του ΤΕΑ, δεν θέλουμε να αποτελεί μια πλατφόρμα μονομερούς παροχής της Τράπεζας προς τους εργαζόμενους, αλλά επιδιώκουμε να εντάξουμε σε αυτό συλλογικές μας διεκδικήσεις και να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης και διεύρυνσης των υπαρχόντων δικαιωμάτων μας.

Συγκεκριμένα στοχεύουμε:

  • Η εφάπαξ παροχή (τακτική και έκτακτη) από μονομερής παροχή να κατοχυρωθεί θεσμικά και να ρυθμίζεται με Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  • Εν όψει της ένταξης του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΝΝ στο ΤΕΑ, επιδιώκουμε την άμεση βελτίωση της λειτουργίας του, των διαδικασιών αποζημίωσης και την ενίσχυση των υφιστάμενων καλύψεων, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες δυσλειτουργίες αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα και κυρίως τις πραγματικές ανάγκες μας.
  • Συγχρόνως, στοχεύουμε στη θεσμική συνεργασία με το ΤΥΠΑΤΕ (Ταμείο Υγείας πρώην ΑΤΕ), για την επαναλειτουργία των υφιστάμενων πολυιατρείων του, αναφορικά με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, με προοπτική σταδιακής πανελλαδικής κάλυψης και με ξεκάθαρη  επιδίωξη την  ενεργή συμμετοχή  της Τράπεζας.
  • Επιδιώκουμε τη διατήρηση των παροχών του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, σε περίπτωση δυσμενούς μεταβολής τους εν όψει της κατάρτισης  του Ενιαίου Κανονισμού του ΕΦΚΑ (αναρρωτικές άδειες, κατασκηνώσεις, επίδομα συμπαράστασης κτλ.). Η επιδίωξή μας αυτή, έρχεται συμπληρωματικά στην προσπάθεια της ΟΤΟΕ για να διατηρηθούν οι παροχές του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και ως μία επιπλέον εναλλακτική πρόταση.

Οι τρεις Σύλλογοι, ο ΣΕΤΠ, ο ΣΕΤΑΠ και ο ΣΥΤΠ ΕΤΒΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα του ΤΕΑ για τις συλλογικές μας διεκδικήσεις, προσανατολιστήκαμε σε υποψηφιότητες που έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία επί οικονομικών θεμάτων, κυρίαρχα όμως, έχουν την απόλυτη γνώση των συλλογικών θεμάτων, που τελικά είναι και το ζητούμενο. Δεν είναι μια θέση διαχειριστική, αλλά διεκδικητική.

Συνάδελφοι,

Η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων (τακτικού και αναπληρωματικού) στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΑ, απαιτεί ισχυρή παρουσία, ικανή να αντεπεξέλθει στις όποιες πιέσεις τυχόν παρουσιαστούν, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία του νέου Δ.Σ. ΤΕΑ (6 στους 7), θα αποτελείται από διορισμένους εκπροσώπους της Διοίκησης. Επομένως, η συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων μας, πέραν της απαιτούμενης γνώσης των ειδικών θεμάτων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως δυναμική έκφραση των συλλογικών μας διεκδικήσεων.

Δεν είναι θέσεις τιμής αλλά ευθύνης, δεν είναι θέσεις προσωπικές αλλά συλλογικές.

Η ίδρυση του ΤΕΑ είναι αποτέλεσμα συνδικαλιστικής δράσης και θεσμικής κατοχύρωσης. Αντίστοιχα η λειτουργία και η εξέλιξή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη συλλογική και θεσμική μας δράση.

Ξέρουμε τι θέλουμε, γνωρίζουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε. 

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

Σ.Ε.Τ.Π.                                                 Σ.Ε.Τ.Α.Π.                                     ΣΥΤΠ πρώην ΕΤΒΑ

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος             Η Γεν. Γραμματέας

Β. Νάκος           Σ. Μουλακάκης                        Π. Αδαμόπουλος     Γ. Αδάμος                           Σ. Κουτσοπανάγος    Δ. Δαμιανίδου

Μοιραστείτε το άρθρο