Ενιαίο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Η δημοσιοποίηση των όρων  του Ενιαίου Ομαδικού  Ασφαλιστήριου Συμβολαίου,  άνοιξε περισσότερα  θέματα από αυτά που ίσως φιλοδοξούσε να λύσει. Προκάλεσε.

Η δημοσιοποίηση των όρων  του Ενιαίου Ομαδικού  Ασφαλιστήριου Συμβολαίου,  άνοιξε περισσότερα  θέματα από αυτά που ίσως φιλοδοξούσε να λύσει. Προκάλεσε έντονους προβληματισμούς , τόσο αναφορικά με το περιεχόμενό του όσο και με τη διαδικασία διαμόρφωσής του, την οποία  ακολούθησε η Διοίκηση και ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος. Η  πρώτη ανάγνωση , μας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα  ότι όχι  μόνο δεν  ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων  αλλά  συνάμα  τους  επιβαρύνει με  πρόσθετα κόστη. Για τoσχηματισμό πληρέστερης εικόνας, ασφαλώς απαιτείται λεπτομερή  ανάλυση των ήδη γνωστοποιημένων δεδομένων καθώς και η παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ώστε να έχουμε πλήρη αποσαφήνιση των νέων όρων του.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα  που  εγείρεται από την πλευρά μας, αφορά το διαδικαστικό σκέλος.   Αναφερόμαστε στον αποκλεισμό από τις διαπραγματεύσεις  όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων Συλλόγων, πλην του αντιπροσωπευτικού . Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και την έχουμε εκφράσει επανειλημμένως. Δεν μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται για λογαριασμό μας, χωρίς εμάς. Δεν μπορεί το ενιαίο να προκύπτει ως αποτέλεσμα αποκλεισμών, αφαιρέσεων και μονομερών ενεργειών. Το Ενιαίο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο  πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης  και να αποτελεί  μέρος της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Ένθερμοι υποστηρικτές  της ενοποίησης του χώρου, επιχειρούμε   να της προσδώσουμε  συγκεκριμένο πρόσημο και περιεχόμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία  ώστε σε συνεργασία με  άλλους Συλλόγους Εργαζομένων, να συντονίσουμε τη δράση μας  προς την κατεύθυνση της  βελτίωσης  των υφιστάμενων  όρων του Ενιαίου Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.

Μοιραστείτε το άρθρο