ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΣΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΡΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ Ο Κανονισμός Εργασίας είναι το Σύνταγμα της Τράπεζας. Αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των εργασιακών σχέσεων και.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΣΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΡΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ

Ο Κανονισμός Εργασίας είναι το Σύνταγμα της Τράπεζας. Αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα
των εργασιακών σχέσεων και οι ρυθμίσεις του διέπουν όλο το φάσμα των επιμέρους
πτυχών τους. Είναι το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και
εργαζόμενων, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, τις τοποθετήσεις και τις
μετακινήσεις, τα πειθαρχικά θέματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λήξη των
συμβάσεων εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.
Η θέσπιση και η εφαρμογή του , συντελούν ουσιαστικά στη δόμηση ενός ενιαίου πλαισίου
αρχών και κανόνων και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση ενός «ευνομούμενου» εργασιακού
περιβάλλοντος, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της εύρυθμης εταιρικής λειτουργείας.
Η Τράπεζά μας διαθέτει Κανονισμό Εργασίας, όπως και όλες οι υφιστάμενες συστημικές
Τράπεζες. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι παρότι έχει ισχύ νόμου, είναι η
μόνη Τράπεζα, η οποία μέχρι και σήμερα, έχει αρνηθεί παρανόμως και πεισματικά το
δικαίωμα στην ένταξη σε σημαντικό αριθμό συναδέλφων. Συνάμα, διαχρονικά και
συστηματικά, καταστρατηγεί ισχύουσες διατάξεις του.
Αποτελεί κοινή βιωματική συναντίληψη όλων μας, ότι ο κυρίαρχος κανόνας είναι ότι
δεν υπάρχουν κανόνες. Σε κάθε επιμέρους χώρο, το μόνο που ποικίλει, είναι η έκταση και
η ένταση της ακολουθούμενης πρακτικής. Είναι πλέον έκδηλη και κλιμακούμενη, η
πικρία και η απογοήτευση των συναδέλφων για την ανισομεταχείριση, την αναξιοκρατία,
την αυθαιρεσία, που σταδιακά δίνουν τη θέση τους στο βουβό θυμό και στην ηχηρή,
συνειδητή, αξιοπρεπή αποστασιοποίηση.
Πολλοί συνάδελφοι,- όπως όλοι οι προερχόμενοι από την πρώην ΑΤΕ και Millennium αλλά
και σημαντικός αριθμός από Πειραιώς -παρότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα
εργασιακού βίου στην Τράπεζα- δεν έχουν ενταχθεί στον υφιστάμενο Κανονισμό
Λειτουργίας της Τράπεζας.
Απέναντι στην εν λόγω πρακτική κανείς δεν μπορεί να κάνει τον ανήξερο ούτε να
κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του. Οφείλουμε να δώσουμε φωνή, περιεχόμενο και
προοπτική στην αγωνία αλλά και τις προσδοκίες των συναδέλφων.
Ο ΣΕΤΑΠ , αφού πρώτα εξάντλησε όλα τα περιθώρια για τη διαλογική επίλυση του
θέματος, προσέφυγε στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Η απόφαση του ΣΕΠΕ, δικαίωσε
πλήρως τις θέσεις μας και κάλεσε την τότε Διοίκηση της Τράπεζας να συμμορφωθεί στις
υποδείξεις του, ειδάλλως θα προχωρούσε στην επιβολή διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων.
Η άκαρπη παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου για την εφαρμογή της
προαναφερόμενης απόφασης, οδήγησε στην επιβολή του προστίμου προς την Τράπεζα και
στην παραπομπή της εργατικής διαφοράς από το ΣΕΠΕ, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.
Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να εμμένουμε στην επίλυση του θέματος διαμέσου
ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, αλλά η μέχρι σήμερα στείρα άρνηση της
Τράπεζας για την εφαρμογή του νόμιμου και αυτονόητου, μας οδήγησε στην απόφαση

να κλιμακώσουμε τη διεκδίκηση του αδιαμφισβήτητου δικαιώματος μας πέραν των
συνδικαλιστικών ενεργειών μας και διαμέσου της δικαστικής προσφυγής.
Η στρατηγική στόχευση για την ένταξη στον Κανονισμού Λειτουργίας , σαφώς και
υπερβαίνει τα όρια του ΣΕΤΑΠ και αφορά όλους τους συναδέλφους. Συνάμα, απαιτεί
συμπόρευση και συνέργειες με όλους τους Συλλόγους Εργαζομένων του χώρου καθώς των
υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η προοπτική ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που θα διέπεται από αρχές, αξιακές προτεραιότητες και κανόνες, δεν
χωρά περιχαρακώσεις αλλά απαιτεί τη συνδρομή όλων μας.
Αξίζει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, προς αυτή την κατεύθυνση, αναλογιζόμενοι το
μέγεθος της πρόκλησης και προσδίδοντας στο εγχείρημα τη δέουσα Συλλογική υπεραξία.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν ενεργά τα επόμενα βήματα του
στρατηγικού εγχειρήματος της δικαστικής διεκδίκησης για την ένταξη στον Κανονισμό
Εργασίας, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους διαμέσου της συμπλήρωσης του
επισυναπτόμενου εντύπου και της αποστολής του – με συνημμένα τα αντίγραφα που
αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα- στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του
ΣΕΤΑΠ. ( setap@otenet.gr ή Αμερικής 10, 106 71, Αθήνα)
Ευελπιστούμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, η Τράπεζα θα ανταποκριθεί στις
προβλεπόμενες υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τις κείμενες νομοθετικές
ρυθμίσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πέραν των όποιων υποχρεώσεων, είναι θέμα αρχών,
αξιών αλλά και εύρυθμης λειτουργίας για τη μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, η ένταξη
όλων των συναδέλφων και η εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας.

* Το κόστος της συμμετοχής των συναδέλφων-μελών, καλύπτεται εξολοκλήρου από τον
ΣΕΤΑΠ.
** Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα σας παρουσιάσουμε με αναλυτικά παραδείγματα τις
βαθμολογικές και μισθολογικές διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν στο πλαίσιο της
ένταξης και εφαρμογής του Κανονισμού Εργασίας.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (3014 downloads)
Μοιραστείτε το άρθρο