Επίλυση αιτήματος για αλλαγή ημερομηνίας καταβολής μισθοδοσίας για τις συναδέλφισες καθαρίστριες

Με  παρέμβαση του ΣΕΤΑΠ, δρομολογήθηκε άμεσα  λύση σε ένα  χρόνιο αίτημα,  το οποίο διεκδικούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα  οι .

Με  παρέμβαση του ΣΕΤΑΠ, δρομολογήθηκε άμεσα  λύση σε ένα  χρόνιο αίτημα,  το οποίο διεκδικούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα  οι  συναδέλφισσες  καθαρίστριες και αφορούσε  την αλλαγή της  ημερομηνίας πίστωσης της μηνιαίας μισθοδοσίας τους.  Συγκεκριμένα, έπειτα από επικοινωνία μας  με τον  αρμόδιο εκπρόσωπο της Alter Ego  και την  παράθεση των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων μας, αποσπάσαμε τη δέσμευση  τους  ότι  εφεξής ( από την επόμενη μισθοδοσία ) η ημερομηνία καταβολής της μηνιαίας μισθοδοσίας, θα είναι η 25 η του εκάστοτε μηνός, όπως ήδη  ισχύει για όλους τους συναδέλφους.  Με την εν λόγω επικείμενη αλλαγή, καθίσταται  εφικτή η  καλύτερη διαχείριση  των   προβλημάτων  που έχουν προκύψει    σχετικά με την  έγκαιρη ανταπόκριση τους στις   ανειλημμένες    υποχρεώσεις  τους.

Μοιραστείτε το άρθρο