Εξελίξεις στη διαδικασία της τριμερούς στον ΟΜΕΔ

Συνάδελφοι, Πέραν των διαρκών παρεμβάσεων μας σε συνδικαλιστικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ο ΣΕΤΑΠ, όπως  ήδη γνωρίζετε, είχε  καταθέσει αίτημα .

Συνάδελφοι,

Πέραν των διαρκών παρεμβάσεων μας σε συνδικαλιστικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ο ΣΕΤΑΠ, όπως  ήδη γνωρίζετε, είχε  καταθέσει αίτημα  για τη διενέργεια Τριμερούς Συμφιλιωτικής Διαδικασίας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας,  για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών που επηρεάζουν  άμεσα την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Τριμερούς  έχουμε ζητήσει ενημέρωση για τα ακόλουθα:

  • Για τον αριθμό των εργαζομένων που προσελήφθησαν την τελευταία τριετία στην Τράπεζα.
  • Για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην Τράπεζα με άλλες μορφές εργασιακών σχέσεων (προσωρινή απασχόληση, παρεχόμενοι από άλλες εταιρείες κ.τ.λ.).
  • Για τις υπηρεσίες της Τράπεζας που έχουν εξωτερικευτεί οι εργασίες τους.
  • Για το σχεδιασμό της Τράπεζας αναφορικά με πιθανή περαιτέρω συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων και τις μετακινήσεις συναδέλφων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
  • Για το πόσοι και ποιοι συνάδελφοι μετακινήθηκαν στο Δίκτυο Καταστημάτων το τελευταίο δίμηνο και τα καταστήματα που τοποθετήθηκαν.
  • Για τα σχέδια της Τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
  • Για τα σχέδια της Τράπεζας για το Μerchant Αcquiring.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του πρόσφατου Νόμου για τα εργασιακά ( 4808/2021) , η διαδικασία διενεργείται πλέον από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας – η πρώτη  που λαμβάνει χώρα –  πραγματοποιήθηκε, η πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με τον Διαμεσολαβητή.  Στηρίξαμε  τεκμηριωμένα τις θέσεις μας και μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης και σταθμίζοντας τα υφιστάμενη κατάσταση, ο Διαμεσολαβητής του ΟΜΕΔ πρότεινε να καταθέσει η εργοδοτική πλευρά Έκθεση Στοιχείων με βάση αυτά που αιτούμαστε στη σχετική  αίτηση και με καταληκτική ημερομηνία την 30/7/2021. Η εργοδοτική πλευρά αποδέχθηκε την πρόταση και ο διαμεσολαβητής δεσμεύθηκε , μετά την παραλαβή της έκθεσης να προσκαλέσει τα μέρη σε δεύτερη κοινή συνάντηση.

Απόρροια της συγκεκριμένης παρέμβασης μας είναι και η πρόσφατη απόπειρα της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού για  αξονική  ενημέρωση των Συλλόγων για τον μετασχηματισμό των καταστημάτων.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε όλα επίπεδα και πάντα δίπλα και μαζί με όλους  τους συναδέλφους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο