Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Τ.Α.Π. στα Ιωάννινα το Σάββατο 04.04.2020

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π.) συγκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, την.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π.) συγκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για τις 04.03.2020 στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο “Hotel du Lac”.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

• Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2019.
• Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
• Υποβολή Έκθεσης Ελεγκτών για την παραπάνω οικονομική διαχείριση.
• Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
• Έγκριση Προϋπολογισμού 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, κατά την πρώτη παραπάνω σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΤΑΠ, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τις 07.03.2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τις 11.03.2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά την τρίτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει:

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 04.04.2020 στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο “Hotel du Lac”, Λ. Παπούλια & Ίκκου, Ιωάννινα, με τα ίδια θέματα.

Η τελευταία αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, που παραβρίσκονται.

Α. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση χρήσης μαζικού μέσου μεταφοράς (λεωφορείου, τρένου σε β θέση ή πλοίου σε τετράκλινη εσωτερική καμπίνα) το αντίτιμο του εισιτηρίου, απαραίτητα κατατίθεται στο Σύλλογο.
2. Σε περίπτωση χρήσης Ε.Ι.Χ., χιλιομετρική αποζημίωση 0,25 €/χλμ και καταβολή των διοδίων, με την προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων, μόνο εφ’ όσον μετακινηθούν μ’ αυτό δύο (2) συνάδελφοι μαζί. Διαφορετικά, κάθε μετακινούμενος με Ι.Χ. θα λάβει το αντίτιμο του εισιτηρίου τρένου μετ’ επιστροφής. Εάν η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τρένο, θα καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου λεωφορείου.
3. Οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν αεροπορικού εισιτηρίου, μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) για μετακίνηση μετ’ επιστροφής, το αντίτιμο του μαζικού μέσου από το αεροδρόμιο μέχρι τα Ιωάννινα και δύο διανυκτερεύσεων.
4. Ειδικές περιπτώσεις (απομακρυσμένες περιοχές) θα εξετάζονται κατά περίσταση.
5. Δεν καλύπτονται, σε καμία περίπτωση, έξοδα μετακίνησης με ΤΑΧΙ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

• Όσοι πάρουν μέρος στη Γ.Σ. από περιοχές απέχουσες από 100 χιλιόμετρα και πάνω, θα δικαιωθούν το ποσό δύο διανυκτερεύσεων.
• Ο ΣΕΤΑΠ θα πληρώσει μέχρι 42,5€ το άτομο ανά διανυκτέρευση, με προσκόμιση της απόδειξης του ξενοδοχείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμμετοχή στις τελικές ψηφοφορίες.
• Με το ξενοδοχείο «Ηotel du Lac» (Λ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 45 221, Ιωάννινα, Tηλ: 26510-59100) έχει γίνει ειδική συμφωνία, για 85€ το δίκλινο. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να διαμείνουν στο παραπάνω ξενοδοχείο, θα δικαιωθούν το 1/2 της τιμής έκαστος. Η κράτηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 04/03/2020, σύμφωνα την συνημμένη Φόρμα Κράτησης.
• Όσοι διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της προτίμησής τους (εκτός «Hotel du Lac») θα δικαιωθούν το 1/2 της τιμής απόδειξης για δίκλινο, με ανώτερο 42,5€ το άτομο ανά διανυκτέρευση (σύνολο το δίκλινο 85€ το ανώτερο).
• Τα έξοδα ξενοδοχείου θα πληρωθούν από τους ίδιους τους συναδέλφους κατά την αποχώρησή τους από το ξενοδοχείο.
• Τα έξοδα συμμετοχής θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά την αποστολή στο Σύλλογο της σχετικής κατάστασης εξόδων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, (εισιτήρια, αποδείξεις διοδίων, ferryboat και ξενοδοχείων), με πίστωση των λογαριασμών ταμιευτηρίου τους και αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Συλλόγου.

Γ. ΛΟΙΠΑ

• Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, αυστηρά με βάση τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, θα καταβληθούν μόνο στα μέλη του Συλλόγου, που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση στις 04.04.2020 και θα λάβουν μέρος στις τελικές ψηφοφορίες.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας πιστεύει πως η συμμετοχή σας στις διαδικασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η έκφραση και επιθυμία όλων σας να βοηθήσετε τη δύσκολη προσπάθεια, που καταβάλλει ο Σύλλογός μας, ώστε όλοι μαζί να κρατήσουμε το Σύλλογο ψηλά, εκεί που του αξίζει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο