Η ΟΤΟΕ Τιμά την Παγκόσμια Ήμερα Αναγνώρισης των Γυναικείων Αγώνων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών είναι ημέρα κατά την οποία οι γυναίκες, εδώ και γενιές, κινητοποιούνται, διαμαρτύρονται και.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών είναι ημέρα κατά την οποία οι γυναίκες, εδώ και γενιές, κινητοποιούνται, διαμαρτύρονται και διεκδικούν, για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

 • Τιμούμε την ιστορία μας, αναζωογονούμε την συλλογική μας δύναμη, διεκδικούμε τα ανθρώ¬πινα δικαιώματά μας.
 • ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με τη φωνή εκατομμυρίων γυναικών στην Ευρώπη και στον κόσμο.
 • ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας, ως συνδικάτα, συμμετέχοντας στο Ελληνικό δίκτυο για την φεμινιστική απεργία 8ης Μάρτη, μαζί με δεκάδες γυναικείες οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και συλλογικότητες.

Διότι παρά τις σημαντικές κατακτήσεις του γυναικείου και εργατικού κινήματος, σε καμία χώ-ρα στον κόσμο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η ισότητα των φύλων. Είναι γεγονός ότι πολλές από τις προκλήσεις που απαριθμήθηκαν στη Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου πριν από 25 χρόνια, εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα.

Οι υποσχέσεις των κυβερνήσεων για την προώθηση της ισότητας, την ανάπτυξη και ειρήνη για όλες τις γυναίκες παραμένουν ανεφάρμοστες.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να υποφέρουν από διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερο και να αμείβονται λιγότερο, ενώ πα-ραμένει αόρατη η μη αμειβόμενη εργασία τους και η συμβολή τους στο ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα, απειλούνται κατακτήσεις που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες ετών.

Σήμερα στην Ελλάδα

 • Η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, που ξεκίνησε με την κρίση, συνεχίζεται. Η πολιτική αντιμετώπισης του δημογραφικού, το οποίο χρεώνεται εξ’ ολοκλήρου στις γυναίκες, υποτιμά την αξία της αμειβόμενης εργασίας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών, τη σημασία της μείωσης της ανεργίας, την αύξηση στους μισθούς, την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση των οικογενειών.
 • Η πολιτική για την ισότητα των φύλων, που περιστρέφεται γύρω από τις “παραδοσιακές αξίες” που θέλουν τη γυναίκα με μερική ή προσωρινή εργασία, με αμοιβή συμπλήρωμα στον οι¬κογενειακό προϋπολογισμό, έχει τελειώσει. Οι γυναίκες διεκδικούν νέα κατανομή στην εξουσία, στην οικονομία, στον ελεύθερο χρόνο, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα. Διεκδικούν μια νέα κοινωνική συμφωνία, που να τις συμπεριλαμβάνει.
 • Για μας η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τον τομέα της εργασίας αλλά, επίσης, τη βία κατά των γυναικών, τη διακίνηση και εμπορία γυναικών, τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη φτώχεια, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 • Αξιοπρεπή ζωή με ίσα δικαιώματα.
 • Ισότητα στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα και πολιτικές για την ένταξη γυναικών, που βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισμένες και χρειάζονται υποστήριξη.
 • Πολιτικές προσανατολισμένες προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων, προκειμένου να επιτευχθεί ισότιμη και δίκαιη μετάβαση σε αυτές.
 • Συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων που αποτελεί δείκτη δημοκρατίας και πολιτισμού, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το μισό της ανθρωπότητας. Διεκδικούμε ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων (50/50).

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι

Επειδή το σώμα μας συνδέεται με τα δικαιώματά μας, δεν διαπραγματευόμαστε την αυτοδιάθεσή του. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να αποφασίζουμε για το σώμα μας, για το αν, πότε και με ποιες προϋποθέσεις, η μητρότητα θα είναι επιλογή της ζωής μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από την Ε.Ε.

Η Ε.Ε. πρέπει να υιοθετήσει ενιαία θέση και να αναλάβει δράση, λαμβάνοντας μέτρα εναντίον των έμφυλων διακρίσεων.

Μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική και πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών:

 • Καλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Εξάλειψη του μισθολογικού (16%) κα συνταξιοδοτικού (37%) χάσματος μεταξύ των φύλων.
 • Ενίσχυση της ισότιμης κατανομής οικιακών ευθυνών και υπηρεσιών φροντίδας.
 • Προώθηση της παιδείας για τα κορίτσια και ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.
 • Προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και
 • Πρόοδο όσον αφορά την “Οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια” στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μέτρα που θα ενισχύσουν την προστασία των γυναικών:

 • Επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
 • Διάθεση επαρκών πόρων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων, και
 • Προώθηση των δικαιωμάτων των ομάδων, που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων σε σειρά τομέων, όπως π.χ. γυναίκες με αναπηρίες, γυναίκες χρώματος, μετανάστριες και άτομα LGBTI.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε ενεργά στη συγκέντρωση που θα γίνει από το Ελληνικό δίκτυο για την φε-μινιστική απεργία, την Παρασκευή, 6 Μάρτη, στις 12.30 μμ στην είσοδο του Κοινοβουλίου.

Επίσης, σάς καλούμε να συμμετέχετε μαζικά, την Κυριακή 8 Μάρτη, στην πορεία που θα ξεκινήσει από την πλατεία Κλαυθμώνος στις 14:00.

Προσυγκέντρωση στα Προπύλαια, κάτω από το πανό του Ελληνικού δικτύου για την φεμινιστική απεργία 8ης ΜΑΡΤΗ.

Είναι ώρα η φωνή μας να ακουστεί καθαρά και δυνατά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Μοιραστείτε το άρθρο