Η πρόταση του ΣΕΤΑΠ για τη σύναψη επιχειριασιακής σύμβασης

Έπειτα από σχετική  ανακοίνωσή του ΣΕΤΠ, ενημερωθήκαμε για την  πρωτοβουλία του αναφορικά με την υποβολή Πρόσκλησης για έναρξη διαπραγματεύσεων προς.

Έπειτα από σχετική  ανακοίνωσή του ΣΕΤΠ, ενημερωθήκαμε για την  πρωτοβουλία του αναφορικά με την υποβολή Πρόσκλησης για έναρξη διαπραγματεύσεων προς την Τράπεζα, με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας. Πλην όμως, η  εν λόγω Πρόσκληση, δεν κοινοποιήθηκε στις συναρμόδιες επιχειρησιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και συνεπώς ούτε και σε εμάς.

Ως ΣΕΤΑΠ, πιστεύουμε ότι προαναφερόμενη διαδικασία  δύναται να αποτελέσει το πρόπλασμα, την αφετηρία μίας  νέας   υπερβατικής προσέγγισης,  της μέχρι σήμερα   συνδικαλιστικής  συνεργασίας και δράσης στο χώρο μας.

Η διαχρονική θέση μας εδράζεται στις παρακάτω αυτονόητες παραδοχές που απηχούν τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων:

 • Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων  των καιρών μας, υπερβαίνει τις επιμέρους Συλλογικότητες μας,  ξεπερνά  ψευδεπίγραφες διαχωριστικές γραμμές  και  καθιστά αναγκαιότητα την κοινή εστίαση  στα μεγάλα που μας ενώνουν.  Όπως έχει δείξει κα το πρόσφατο παρελθόν, η  ενότητα  στην πράξη, δημιουργεί τη δέουσα συνδικαλιστική υπεραξία και φέρνει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
 • Η πραγματική συλλογική εκπροσώπηση δεν εξαντλείται στους τύπους.    Αναζητεί διακαώς την ουσία, δίχως να αυτοπεριορίζεται διαρκώς  σε εφήμερες  μικροσκοπιμότητες και   αμοιβαίες καχυποψίες. Δεν ξεδιπλώνεται ως σημαία ευκαιρίας  αλλά πραγματώνεται στο πεδίο της  καθημερινής  δράσης, στα μικρά και μεγάλα κοινά  ζητήματα που αφορούν  όλους  ανεξαιρέτως όλους τους συναδέλφους.
 • Ήρθε η ώρα να συντονίσουμε τη  δράση μας – χθες, ίσως ήταν νωρίς άλλα αύριο θα είναι σίγουρα αργά –  και να συνδημιουργήσουμε  ένα αρραγές μέτωπο  για την κοινή και αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων  όλων των συναδέλφων.

Με  δεδομένα τα προαναφερόμενα και με γνώμονα τη  συμμετοχική, γόνιμη και δημιουργική συμβολή μας στη διαμόρφωση της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, προχωρήσαμε στην αποστολή  σχετικής επιστολής στον ΣΕΤΠ ( 23/5/2018) και καταθέσαμε την ολοκληρωμένη ρεαλιστική  πρότασή μας, για τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού διεκδικητικού πλαισίου. Η πρότασή μας  απαντά   στα  χρόνια  ανοιχτά  θέματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους – τα έχουμε αναδείξει παντοιοτρόπως όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα –  ενσωματώνει στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων  τις προβαλλόμενες αρχές της  νέας εταιρικής κουλτούρας αλλά κυρίως   δίνει ελπίδα και προοπτική σε όλους μας.

Σας παραθέτουμε αξονικά τις βασικές προτάσεις μας:

 • Ένταξη όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα εφάπαξ της τράπεζας.
 • Οικονομική ενίσχυση χαμηλόμισθων συναδέλφων.
 • Καθολική εφαρμογή της ισχύουσας πολιτικής για την καταβολή οδοιπορικών στους συναδέλφους, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Βελτίωση των όρων του Ενιαίου  Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και  ενσωμάτωση των σχετικών ρυθμίσεων στην Επιχειρησιακή Σύμβαση.
 • Ανάκληση του όρου «οικειοθελής παροχή» από τις καταστάσεις μισθοδοσίας και η ορθή αποτύπωση της διαφοράς ως Συμβατική Υποχρέωση, η οποία μάλιστα  δεν θα συμψηφίζεται από μελλοντικές αυξήσεις.
 • Επαναφορά της αποτύπωσης  του επιδόματος Ξένης Γλώσσας στα εκκαθαριστικά της μηνιαίας μισθοδοσίας μας.
 • Χορήγηση διήμερης άδειας μετ’αποδοχών για προετοιμασία σε εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Αύξηση των ημερών φοιτητικής αδείας και χορήγησης της  για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
 • Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τα σεμινάρια και τις ενημερώσεις προσωπικού. Οι ενημερώσεις και τα σεμινάρια εφόσον πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου να λογίζονται ως χρόνος υπερωριακής απασχόλησης.
 • Αύξηση χορηγούμενων εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού.

 Συνακόλουθα, καλέσαμε  τον ΣΕΤΠ  να αναλάβει την από καιρό αναμενόμενη   πρωτοβουλία για τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού διεκδικητικού πλαισίου και εννοείται βεβαίως, τη συνακόλουθη  συμμετοχή μας στις  διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:

 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • ΘΕΣΜΙΚΑ
 1. Ένταξη όλων των εργαζομένων της τράπεζας στο πρόγραμμα εφάπαξ της τράπεζας, εφόσον  το επιθυμούν.
 2. Καθολική εφαρμογή της ισχύουσας πολιτικής για την καταβολή οδοιπορικών στους συναδέλφους, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
 3. Βελτίωση των όρων του  Ενιαίου  Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και  ενσωμάτωση των σχετικών ρυθμίσεων στην Επιχειρησιακή Σύμβαση.
 4. Οικονομική ενίσχυση χαμηλόμισθων συναδέλφων.
 5. Ανάκληση του όρου «οικειοθελής παροχή» από τις καταστάσεις μισθοδοσίας και  η ορθή αποτύπωση της διαφοράς ως Συμβατική Υποχρέωση, η οποία μάλιστα  δεν θα συμψηφίζεται από μελλοντικές αυξήσεις.
 6. Επαναφορά της  αποτύπωσης  του επιδόματος Ξένης Γλώσσας στα εκκαθαριστικά της μηνιαίας μισθοδοσίας μας.
 7. Ενιαιοποίηση χορηγουμένων επιδομάτων με βάση την ευνοϊκότερη ρύθμιση.
 8. Χορήγηση διήμερης άδειας μετ’αποδοχών για προετοιμασία σε εξετάσεις πιστοποίησης.
 9. Αύξηση των ημερών  φοιτητικής αδείας και χορήγησης της  για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
 10. Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τα σεμινάρια και τις ενημερώσεις προσωπικού. Οι ενημερώσεις και τα σεμινάρια εφόσον πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου να λογίζονται ως χρόνος υπερωριακής απασχόλησης.
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 1. Επιδότηση ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ. Για τους εργαζόμενους που αγοράζουν την ετήσια κάρτα του ΟΑΣΑ μέσω της ΟΤΟΕ επιδοτείται η αγορά της κάρτας κατά ποσοστό 50%.

 

 • ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ όρων χορήγησης επιδομάτων και παροχών υγείας και τέκνων
 1. Κατασκηνωτικό επίδομα. Το κατασκηνωτικό επίδομα που προβλέπει η κλαδική ΣΣΕ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών του έτους 1993 χορηγείται και στην περίπτωση που το τέκνο παρακολουθεί πρόγραμμα σε κέντρο ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης (summer camp) τη θερινή περίοδο χωρίς διανυκτέρευση. Κατά τα λοιπά το επίδομα καταβάλλεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κλαδικές ΣΣΕ.
 2. Αύξηση χορηγούμενων εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού.
 3. Σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για το θηλασμό και τη φροντίδα των τέκνων. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τα δυο πρώτα έτη και κατά 1 ώρα για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας για το θηλασμό και τη φροντίδα των παιδιών τους, δύνανται με αίτησή τους να επιλέξουν εξ αρχής είτε το ανωτέρω μειωμένο ωράριο, είτε τη λήψη (αντί του μειωμένου ημερησίου ωραρίου) πρόσθετης εννεάμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση επιλογής της πρόσθετης εννεάμηνης άδειας, αυτή θα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας.

Οι υπάλληλοι που ήδη σήμερα κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου μπορούν να ζητήσουν αντί του υπολειπόμενου χρόνου του μειωμένου ωραρίου αντίστοιχη πρόσθετη άδεια με αποδοχές.   

 1. Αύξηση μηνιαίου επιδόματος οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων
 2. Αύξηση μηνιαίου επιδόματος συναδέλφων  που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και πάνω
 3. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Στους εργαζόμενους των υπηρεσιακών μονάδων των περιοχών Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Ελευσίνας καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% επί του βασικού μισθού και πρόσθετη ετήσια άδεια επτά (7) ημερών λόγω των αυξημένων τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη ευρύτερη περιοχή Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Θριάσιου πεδίου.

            

 • ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 1. Βελτίωση όρων χορήγησης, επιτοκίων κλπ όλων των κατηγοριών δανείων, καρτών στο προσωπικό
 2. Τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών για το προσωπικό της τράπεζας. Σε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο Πειραιώς διαμορφώνεται ειδική τιμολογιακή πολιτική, είτε χωρίς έξοδα όπου είναι εφικτό, είτε με μειωμένο τιμολόγιο.
 3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ετησίως καταβαλλόμενο ποσό για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, χορηγείται αναλογικά σε όλους τους Συλλόγους κατόπιν υποβολής σχετικού προγράμματος.

 

 • ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που πηγάζουν από κλαδική ΣΣΕ, Δ.Α, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, Νόμους, Υ.Α, αποφάσεις της Διοίκησης, σχετική πρακτική, ατομική σύμβαση δεν θίγονται.

Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα ΕΣΣΕ συμφωνούνται ως ελάχιστες και χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως του ύψους του τυχόν καταβαλλόμενου μισθού τους.

 

Μοιραστείτε το άρθρο