Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους

Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/04), η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των κου. Κεσόγλου – κας. Παλίλη για την ΔΑΔ και του Προεδρείου.

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/04), η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των κου. Κεσόγλου – κας. Παλίλη για την ΔΑΔ και του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ, με σκοπό την ενημέρωση μας για το υπό ίδρυση Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο θα καλύπτει ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους από 01/01/2019.

Όπως μας αναλύθηκε, κύριος σκοπός του ΤΕΑ, θα είναι η παροχή σε όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας, συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόβλεψη και για πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη μέσου Κλάδου Υγείας, που ωστόσο θα δημιουργηθεί λίγο αργότερα.

Το ΤΕΑ, όπως μας παρουσιάστηκε, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών Ομαδικών Προγραμμάτων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών, κυριότερα των οποίων είναι:

1. μεγιστοποίηση των συνταξιοδοτικών παροχών,

2. διαφάνεια, π.χ. υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και των πορισμάτων ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,

3. ασφάλεια, η επενδυτική πολιτική είναι οριοθετημένη από νομοθετικές ρυθμίσεις,

4. τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των μελών, π.χ. βεβαίωση στους ασφαλισμένους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές τουλάχιστον ετησίως,

5. μηδενική φορολόγηση των εφ’ άπαξ παροχών και

6. εξαίρεση των εισφορών των εργαζομένων από το φορολογητέο τους εισόδημα.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά του ΤΕΑ είναι:

* Η συμμετοχή του εργαζόμενου θα είναι εθελοντική και θα μπορεί να συμμετέχει από 0%-20% του μικτού μισθού,

* Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετέχει με 2% επί του μικτού μισθού και ανεξάρτητα της συμμετοχής του εργαζόμενου,

* Θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών δύο φορές ετησίως από Τράπεζα και από εργαζόμενους.

Το ΤΕΑ θα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα πρέπει να είναι έμπειρα στους ρόλους που αναλαμβάνουν, ενώ θα υπάρχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Ακολούθως, το Προεδρείο του ΣΕΤΑΠ, ζητήσαμε τα παραπάνω να αποτυπωθούν σε Επιχειρησιακή ΣΣΕ, όμως ο κος. Κεσόγλου, ανέφερε πως πρόκειται για πρωτοβουλία της Τράπεζας και δεν αποτελούν πεδίο διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, θελήσαμε να μας διευκρινίσουν αν αυτό είναι το μοναδικό πρόγραμμα για όλους τους εργαζόμενους ή αν για τα μεγαλοστελέχη της Τράπεζας υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και μας απάντησαν πως είναι το μοναδικό πρόγραμμα.

Στην απορία πότε, σε ποιους και με ποια κριτήρια δύναται να καταβάλλονται επιπλέον εισφορές από την πλευρά της Τράπεζας, μας είπαν στην περίπτωση που ενδέχεται οι εποπτικές αρχές να κρίνουν πως τα κεφάλαια του ΤΕΑ δεν επαρκούν.

Συνάδελφοι,

Μετά από χρόνια παρεμβάσεων και προσπαθειών του ΣΕΤΑΠ, ειδικά οι προερχόμενοι από την πρώην ΑΤΕ, εντασσόμαστε σε πρόγραμμά συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο μπορεί να μην έχει τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων Εφάπαξ άλλων καιρών, ωστόσο αποτελεί βάση για να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, άμα την αποχώρηση μας από την εργασία.

Ως ΣΕΤΑΠ θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να διεκδικούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους του προγράμματος, αλλά και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και ασφάλεια κατά τη λειτουργία του νέου ΤΕΑ.

Μοιραστείτε το άρθρο