Ιστορική δικαίωση ενός κοινού αγώνα για ένα θεμελιώδες δικαίωμα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Σήμερα 10/05/2022, υπεγράφη η υπουργική απόφασή για την καταβολή του υπολοίπου 20% της αποζημίωσης απόλυσης. Όπως σας είναι.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σήμερα 10/05/2022, υπεγράφη η υπουργική απόφασή για την καταβολή του υπολοίπου 20% της αποζημίωσης απόλυσης.

Όπως σας είναι γνωστό τα έτη 2012 και 2013 ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας και τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τα κατωτέρω πιστωτικά ιδρύματα : η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η PROBANK, η FΒΒank, η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και η Συνεταιριστική Τράπεζας Πελοποννήσου.

Οι ειδικοί εκκαθαριστές που διορίστηκαν σε κάθε ένα από τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα κατήγγειλαν τις συμβάσεις εργασίας του συνόλου του προσωπικού των εν λόγω τραπεζών και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ41403/Β.1563/28.09.2012, η ειδική εκκαθαρίστρια προέβη, μετά την πάροδο  σχεδόν ενός έτους, στην καταβολή του 50% της αποζημίωσης απόλυσης.

Το Μάιο του 2019, αντί να επιλυθεί ολοκληρωτικά το θέμα και να αποδοθεί το 100%  υπεγράφη η τροποποιητική ΥΑ 57312/ΕΞ 2019/ 28/05/2019 με ανώτατο όριο το 67% επί της νόμιμης αποζημίωσης και σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου οικονομικών 31/5/2019 ήταν το  πρώτο βήμα της  δέσμευσης για πλήρη αποκατάσταση.

Αυτή η δέσμευση όμως δεν δημιουργούσε νομικές υποχρεώσεις. Έπρεπε λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες να πιέσουμε για το δίκαιο του αιτήματος μας και στην νέα ηγεσία του υπουργείου.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις ενέργειες,

 1. Αλληλογραφία με το υπουργείο οικονομικών με αποστολή υπομνημάτων ενημερωτικών σημειωμάτων και διευκρινήσεων.
 • 5/12/2019 email Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα
 • 1/6/2020 email Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα
 • 1/7/2020 email Διευθυντή Γραφείου Υπουργείου Οικονομικών
 • 2/11/2020 email Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα
 1. Πραγματοποιήθηκαν δύο δια ζώσης συναντήσεις από κοινού με τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας και του ΣΕΤΑΠ, με τον υφυπουργό οικονομικών κο. Απ. Βεσυρόπουλο.
 2. Αλλεπάλληλες επαφές και συζητήσεις με στελέχη της κυβέρνησης και του υπουργείου.

Το Δεκέμβριο του 2020, υπεγράφη η τροποποιητική ΥΑ 146996/ ΕΞ 2020/ 24/12/2020 με ανώτατο όριο το 80% επί της νόμιμης αποζημίωσης και εκδόθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου το οποίο αναφερόταν σε σταδιακή αποκατάσταση της καταβολής της αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Επιπλέον, στο ίδιο Δελτίο Τύπου τονιζόταν η σημασία της απόφασης αυτής καθώς και ότι σταδιακά και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Έκτοτε, επανειλημμένα προχωρήσαμε σε επαφές με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών:

 1. Νοέμβριος 2021 – Αλληλογραφία με κατάθεση σχετικού υπομνήματος στον Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα.
 2. Δεκέμβριος 2021 επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κο. Σταϊκούρα
 3. 04/01/2022 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ email απο το Υπουργείο Οικονομικών όπου επαναλαμβανόταν η αρχική δέσμευση για την πλήρη αποκατάσταση και την καταβολή του 100% της αποζημίωσης απόλυσης.
Αθήνα

04/01/2022

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών

 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 36/16-12-2021 επιστολής σας, σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών με το από 23/12/2020 δελτίο τύπου: «Σταδιακά, και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση».

Εντός του 2022, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη καταβολή.

 1. Αλλεπάλληλες επαφές και συζητήσεις με στελέχη της κυβέρνησης και του υπουργείου

Σήμερα, Τρίτη 10/05/2022 εκδόθηκε Δελτίο Τύπου, με δήλωση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, όπου υπεγράφη η σχετική υπουργική απόφαση για την καταβολή του συνόλου της αποζημίωσης στους πρώην εργαζομένους πιστωτικών ιδρυμάτων που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Η δήλωση αναφέρει τα κάτωθι:

«Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που υπεγράφη σήμερα, ολοκληρώνεται η διευθέτηση του ζητήματος καταβολής του 100% – δηλαδή, ολόκληρης – της αποζημίωσης στους πρώην εργαζομένους σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση και οι οποίοι, μέχρι σήμερα, είχαν λάβει το 80% της αποζημίωσης αυτής.

Έτσι, υλοποιείται η δέσμευσή μας να υπάρξει, ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στους πρώην εργαζομένους σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται όχι για να «ευλογήσουμε τα γένια μας», αλλά για να γνωρίζετε τις ενέργειες μας, να συγκρίνετε και να σας προστατεύσουμε από την παραπληροφόρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ποτέ δεν μας ενδιέφεραν και δεν μας ενδιαφέρουν οι εφήμερες επικοινωνιακές κορώνες αλλά πάντα στοχεύουμε στην ουσία και επιδιώκουμε το αποτέλεσμα.

Με τη  σημερινή δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης,  ολοκληρώνεται κάτι που πριν χρόνια φάνταζε απίθανο, αλλά με πείσμα, σχέδιο, συνέπεια, κοινή προσπάθεια και με συστράτευση δυνάμεων,  έγινε  εφικτό και κλείνει  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τεράστιο θέμα έπειτα από δέκα σχεδόν χρόνια.  Μια προσπάθεια που ξεκίνησαν από κοινού, πέντε Σύλλογοι μαζί για την καταβολή του υπόλοιπου 50% της αποζημίωσης απόλυσης.

Ένα  θεμελιώδες δικαίωμα που μας το στέρησαν  αλλά  δεν το παρατήσαμε και δικαιωθήκαμε. 

Τίποτα δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται όταν το θέλεις και ξέρεις πως να το παλεύεις και να το κατακτάς.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να καταγράψουμε την άριστη συνεργασία μας με το νομικό μας σύμβουλο κ. Νίκο Δήμα όπου χάρη στις έγκαιρες νομικές του ενέργειες πετύχαμε το στόχο μας (ανακοπές, διαδικασίες κλπ.).

Από σήμερα εστιάζουμε στην ταχύτερη δυνατή εξέλιξη της διαδικασίας απόδοσης των σχετικών ποσών και ξεκινάμε κύκλο επαφών με την Εκκαθάριση και την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Οι Σύλλογοι πρώην ΑΤΕbank, Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, Ασπίς, Probank, FBBank και Πανελλήνιας Τράπεζας

Μοιραστείτε το άρθρο