Καταβολή υπολοίπου αποζημίωσης απόλυσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οδός Αμερικής 10  –  106 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-3622646 – FAX 210-3605968 www.setap.gr –.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οδός Αμερικής 10  –  106 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-3622646 – FAX 210-3605968

www.setap.gr – email: info@setap.gr

Αθήνα, 21/9/2020

Αριθ. Πρωτ. 116

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Με προηγούμενες γραπτές, τηλεφωνικές και διά ζώσης παρεμβάσεις του ΣΕΤΑΠ, σας ενημερώσαμε αναφορικά με το θέμα της καταβολής του υπολοίπου της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργαζόμενους των κατωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων όπως γνωρίζετε ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας, τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εργαζόμενους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, της PROBANK, της FΒΒank, της Πανελλήνιας Τράπεζα Α.Ε, της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, της Συνεταιριστικςή Τράπεζας Ευβοίας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου.

Όπως ήδη γνωρίζετε, αντί  να καταβληθεί στους τραπεζοϋπαλλήλους που απολύθηκαν το σύνολο της νόμιμης αποζημίωσης, με επίκληση της με αριθμό ΥΑ 41403/Β. 1563/28.9.2012 Υπουργικής Απόφασης, οι ειδικοί εκκαθαριστές κατέβαλαν στους απολυθέντες, μόνο το 50% της αποζημίωσης.

Έπειτα από πολύχρονες προσπάθειές μας, το Υπουργείο Οικονομικών το 2019 ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και με σχετική ανακοίνωση γνωστοποίησε τη δέσμευσή του και με σχετική ανακοίνωση το 2019, για απόδοση του υπολοίπου 50% της αποζημίωσης σε τρεις  ετήσιες καταβολές – 17% για το 2019, 17% για το 2020 και 16% για το 2021 – και εξέδωσε την υπουργική απόφαση 57312 ΕΞ 2019/28.5.2019 όπου ορίζεται το 67% ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο.

Εντός του προηγούμενου έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρώτης καταβολής  και με δεδομένο ότι η αποζημίωση λόγω απόλυσης,  αποτελεί το θεμελιωδέστερο δικαίωμα των εργαζομένων, ζητάμε μια συνάντηση μαζί σας  με αποκλειστικό θέμα την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου και την απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας απόδοσης και των επόμενων ετήσιων καταβολών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       

Παναγιώτης Αδαμόπουλος                                                  Γιάννης Αδάμος

Συνημμένα: Υπουργική Απόφαση

Μοιραστείτε το άρθρο