Με παρέμβαση της ΟΤΟΕ διασφαλίζονται τα κλαδικά συλλογικά δικαιώματα, των εργαζομένων του Τομέα προβληματικών δανείων της Eurobank που θα μεταβούν στη νέα εταιρεία F.P.S.

Σημαντικές οι θεσμικές δεσμεύσεις της EUROBANK – Eurobank F.P.S  Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Με δεδομένο το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει.

Σημαντικές οι θεσμικές δεσμεύσεις της EUROBANK – Eurobank F.P.S 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με δεδομένο το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες διαχείρισης και αναχρηματοδότησης προβληματικών δανείων, όπως η Intrum στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς και τώρα η F.P.S. στην περίπτωση της Eurobank-Ergasias, αποτελούν ενεργό και αναπόσπαστο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Και τούτο διότι οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν κύριες και ουσιώδεις τραπεζικές εργασίες διαχείρισης και αναχρηματοδότησης δανείων, ενω λειτουργούν υπό ειδικά θεσμοθετημένο ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά από αδειοδότηση και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ήδη με τη συμφωνία της 8/1/2020 τέθηκαν σε σαφή βάση το πλαίσιο επιλογών, οι όροι και τα κίνητρα της εθελοντικής μετάβασης των 500 τραπεζοϋπαλλήλων του Τομέα Προβληματικών Δανείων της Τράπεζας -Eurobank’s Troubled Asset Group (TAG), στην F.P.S».

Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει (και όπως ρητώς ορίστηκε και στη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήταν η πρώτη του είδους και κατά το σκέλος της αυτό εφαρμόζεται ήδη πλήρως και απαρέγκλιτα), κεντρικός στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι οι συνάδελφοι που επιλέγουν να μεταβούν σε αυτές τις νέες εταιρείες:

  • Να το πράττουν με όρους εργασιακής ασφάλειας και με διατήρηση του συνόλου των δικαιωμάτων τους.
  • Να μην αποξενώνονται από τον κλάδο, δηλαδή να μη χάνουν την ιδιότητα και τα συλλογικά δικαιώματα, μισθολογικά και θεσμικά, όπως ωράριο, άδειες κλπ., τα οποία απορρέουν τόσο από την σήμερα ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ 2019-2021, όσο και βάσει ακροτελεύτιας διάταξης – απο τις προηγούμενες κλαδικές ΣΣΕ.
  • Συστήνοντας επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση, να εντάσσονται και να συμμετέχουν ενεργά στην ΟΤΟΕ και στο συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου.

Τις θέσεις αυτές, η ΟΤΟΕ τις εξέθεσε αναλυτικά στη συνάντηση που είχε με τη Διοίκηση της Eurobank τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στη βάση των παραπάνω βασικών κατευθύνσεων, η ΟΤΟΕ συναντήθηκε εκ νέου στις 9/1/2020 με τους κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Ergasias και Θεόδωρο Καλαντώνη, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της F.P.S.

Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ:

  • Εξέθεσαν αναλυτικά τις θέσεις της Ομοσπονδίας για την αναγκαία διασφάλιση των κλαδικών συλλογικών δικαιωμάτων όσων εργαζομένων επιλέξουν να μεταβούν στην F.P.S, ώστε αυτοί να μην αποξενωθούν.
  • Επισήμαναν ότι τα παραπάνω αποτελούν εύλογη και τεκμηριωμένη προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου στις νέες ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά άπτονται και του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη λειτουργούσες αντίστοιχες εταιρείες, σήμερα και στο μέλλον.
  • Συμφώνησαν με τους επικεφαλής της Eurobank και της F.P.S να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ειδική διάταξη, η οποία κατοχυρώνει πλήρως και ρητώς τα μισθολογικά και τα θεσμικά δικαιώματα (ωράριο, άδειες, παροχές) που απορρέουν από τις ισχύουσες κλαδικές ΣΣΕ, για όσους τραπεζοϋπαλλήλους – εργαζόμενους του Τομέα Προβληματικών Δανείων της Τράπεζας επιλέξουν να μεταβούν στη F.P.S.
  • Έθεσαν τις βάσεις για τη μελλοντική συμμετοχή της Εταιρείας F.P.S και των αντίστοιχων Εταιρειών στον κοινωνικό διάλογο του κλάδου και στις μελλοντικές κλαδικές ΣΣΕ, όπως συμβαίνει για αντίστοιχες εταιρείες και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, λ.χ. στην Ιταλία. Μετά και την παραπάνω παρέμβαση της ΟΤΟΕ, η συμφωνία:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Περιγράφει με σαφήνεια τόσο τα ατομικά, όσο και τα κλαδικά συλλογικά δικαιώματα των εργαζόμενων της Τράπεζας, που θα επιλέξουν να μεταβούν στην F.P.S.

Διατηρεί την υπαγωγή τους στην υφιστάμενη κλαδική ΣΣΕ, δημιουργώντας όρους ασφάλειας και ομαλότητας για την εργασία τους στη νέα εταιρεία, χωρίς να αποξενωθούν από τον κλάδο.

Ανοίγει προοπτικές και για το μέλλον, αφού ιδρυθεί σωματείο της FPS, αυτό να ενταχθεί και να συμμετέχει στην ΟΤΟΕ, ενω και η Εταιρεία, δια του εκτελεστικού της Προέδρου Δ.Σ. κ. Καλαντώνη δήλωσε θετική στη συμμετοχή της στον κλαδικό κοινωνικό διάλογο και στις μελλοντικές ΣΣΕ του κλάδου και μάλιστα θα αναλάβει και ανάλογες πρωτοβουλίες.        

Τόσο η ΟΤΟΕ, όσο και όλοι οι Σύλλογοι – μέλη μας στη Eurobank-Ergasias παρακολουθούμε από κοντά την υλοποίηση της συμφωνίας, με πάγιο γνώμονα όλων μας τη διασφάλιση της εργασίας, των ατομικών και των συλλογικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας στις νέες συνθήκες και στο νέο επιχειρηματικό τοπίο, που διαμορφώνεται στον κλάδο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο