ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ

Πέμπτη, 16.6.2016   ΘΕΜΑ : «ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ»   Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι   Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυσκολίες είναι.

Πέμπτη, 16.6.2016

 

ΘΕΜΑ : «ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυσκολίες είναι η υπέρβασή τους με το σχεδιασμό – βελτίωση και την εφαρμογή από μέρους του ΟΣΥΑΤΕ νέων προϊόντων δανείων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεταίρων μας και των αναγκών τους.

 

Τα δάνεια αυτά είναι τα εξής:

 

1.Δάνεια για αποπληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α ύψους έως 5.000 Ευρώ. (Απόφαση Δ.Σ. 257/8.10.2015)

 

Ποσό :Από 300 Ευρώ – 5.000 Ευρώ.

Διάρκεια : Από 12 έως 60 μήνες – ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ.

Επιτόκιο : 4%

Δικαιούχοι του δανείου αυτού είναι οι συνεταίροι ανεξάρτητα αν ο ΕΝ.Φ.Ι.Α αφορά μέλος της οικογένειάς τους παραδείγματος χάριν σύζυγο, τέκνα και τα λοιπά, που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη τους.

Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:

1.Εκτύπωση από το TAXIS των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για την οφειλή (ταυτότητα οφειλής κ.τ.λ.)

2.Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.

3.Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης (μηνιαία ).

4.Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης.

5.Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας ( για εν ενεργεία ).

Τα χρήματα κατατίθενται απ΄ευθείας στην ταυτότητα οφειλής και όχι στον λογαριασμό του βιβλιαρίου του συνεταίρου.

 

2.Νέο προϊόν δανείου για τακτοποίηση οφειλών από φόρους προς Δημόσιους και λοιπούς Οργανισμούς ύψους έως 3.000 Ευρώ. (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015)

 

Ποσό : έως 3.000 Ευρώ.

Διάρκεια : 3 έτη

Επιτόκιο : 4 %

Το δάνειο αυτό χορηγείται με την πάγια προϋπόθεση ότι οι συνολικές κρατήσεις από δάνεια εν γένει δεν θα ξεπερνούν το 50% των συνολικών καθαρών αποδοχών τους και θα καλύπτει υποχρεώσεις εν γένει που αφορούν την κατοικία (A’ – Β ‘ κ.λπ.) αποδεικνυόμενες από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι:

1.Δικ/κά που αφορούν φόρους, ΔΕΗ, έξοδα μεταβίβασης κ.λ.π. με πρόσφατη ημερομηνία και λοιπά δικ/κά που αναφέρει η αίτηση.

2.Πρόσφατη μηνιαία ταινία μισθοδοσίας ή σύνταξης και επικουρικού (για συνταξιούχους).

3.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλες Τράπεζες.

4.Ε9

5.Ε1

6.Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων μισθοδοσίας ή σύνταξης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                  ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο