Οικογενειακές Υποθέσεις

Το Job Family Model (JFM) είναι η συνέχεια μίας στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς να διαμορφώσει σταδιακά ένα πλέγμα μονομερών.

Το Job Family Model (JFM) είναι η συνέχεια μίας στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς να διαμορφώσει σταδιακά ένα πλέγμα μονομερών ρυθμιστικών πλαισίων για κάθε επιμέρους πτυχή των εργασιακών σχέσεων, υπονομεύοντας τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις και επιβάλλοντας τους κανόνες που η ίδια διακαώς επιθυμεί ώστε να ορίζει κατά το δοκούν το μέλλον μας.

Πριν το JFM είχαμε τον Κώδικα Δεοντολογίας, το σύστημα Αξιολόγησης και μία σειρά αντίστοιχων μονομερών ενεργειών με τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και σαφώς την ίδια στόχευση.

Η μονομερής επιβολή του απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος ενδεδυμένο με αρχές και αξίες σε επίπεδο φιλοσοφίας, οι οποίες όμως αποτελούν ζητούμενο, όταν έρχεται η ώρα της πρακτικής εφαρμογής τους, επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά τη βιωματική αντίληψη ότι ο κυρίαρχος κανόνας  στην Πειραιώς, είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες.

Η αξιοκρατία γίνεται αναξιοκρατία, η ισομεταχείριση γίνεται ανισομεταχείριση, ο εξορθολογισμός οδηγεί στον ανορθολογισμό, η διαφάνεια γίνεται αδιαφάνεια, η προσδοκία μετατρέπεται σε απογοήτευση και ο διάλογος οδηγεί στην επιβολή.

Το ίδιο ακριβώς έργο συντελείται και τώρα. Με μία αδιαφανή διαδικασία από την οποία απουσιάζουν παντελώς τα αντικειμενικά κριτήρια, η πλειοψηφία των συναδέλφων «αναβαθμίστηκε» δια της υποβάθμισης. Έλαβε χώρα μία τεράστια αδιαφανή διαδικασία, η οποία τελικά δημιούργησε περισσότερα προβλήματα και προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από αυτά που υποτίθεται ότι ήρθε να επιλύσει.

Το παρόν και το μέλλον μας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση  για να ορίζεται με αμφιλεγόμενες και αδιαφανείς διαδικασίες και στοχεύσεις.

H θέση μας  είναι διαχρονική, σταθερή και ξεκάθαρη:

  1. Ένταξη και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας.
  2. Δεν αποδεχόμαστε μονομερείς ενέργειες που άπτονται των υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  3. Η Διαβούλευση και ο Θεσμικός διάλογος είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης όλων των εργασιακών θεμάτων.
  4. Όλα τα ζητήματα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, ρυθμίζονται με Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΑΠ είναι ο μόνος  Σύλλογος Εργαζομένων που έχει διεκδικήσει συνδικαλιστικά και νομικά, την ένταξη και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας. Ο Κανονισμός Εργασίας είναι το Σύνταγμα της Τράπεζας. Όπως έχουμε ξαναπεί, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των εργασιακών σχέσεων. Είναι το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενων, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις, τα πειθαρχικά θέματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λήξη των συμβάσεων εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.

Η Τράπεζά μας διαθέτει Κανονισμό Εργασίας αλλά παρά το γεγονός ότι έχει ισχύ νόμου, είναι η μόνη Τράπεζα, η οποία μέχρι και σήμερα, αποφεύγει να τον εφαρμόσει στο σύνολο του. Συγκεκριμένα, έχει αρνηθεί παρανόμως το δικαίωμα στην ένταξη σε σημαντικό αριθμό συναδέλφων και συνάμα, διαχρονικά και συστηματικά, καταστρατηγεί ισχύουσες διατάξεις του επιχειρώντας με μονομερείς κινήσεις να δημιουργήσει ένα «εξωθεσμικό» πλαίσιο λειτουργίας.

Όπως ήδη γνωρίζετε, για το θέμα του Κανονισμού Εργασίας, ο ΣΕΤΑΠ προσέφυγε αρχικά στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπου η απόφαση του ΣΕΠΕ δικαίωσε πλήρως τις θέσεις μας και στη συνέχεια προσέφυγε με 35 ομαδικές δικαστικές αγωγές, διεκδικώντας τα δικαιώματά μας.

Έχουν εκδικαστεί όλες οι αγωγές και έχουν εκδοθεί περίπου οι μισές πρωτόδικες αποφάσεις από τις οποίες ορισμένες δικαιώνουν πλήρως το αίτημά μας – οι συνάδελφοί μας τοποθετούνται σε βαθμούς ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και να εξελίσσονται όπως προβλέπει ο οργανισμός – και ορισμένες είναι  αρνητικές. Ο δικαστικός αγώνας θα συνεχιστεί και στο επόμενο επίπεδο και είμαστε σίγουροι για την τελική δικαίωση της προσπάθειάς μας.

Ως ΣΕΤΑΠ εστιάσαμε έγκαιρα στα μεγάλα και σημαντικά και οι εξελίξεις δικαιώνουν τη διαχρονική στρατηγική επιλογή μας.

Η στρατηγική στόχευση για την ένταξη και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, σαφώς και υπερβαίνει τα όρια του ΣΕΤΑΠ και αφορά όλους τους συναδέλφους. Συνάμα, απαιτεί συμπόρευση και συνέργειες με όλους τους Συλλόγους Εργαζομένων του χώρου καθώς των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για εμάς αποτελεί πεδίο σύγκλισης όλων εκείνων των δυνάμεων που στοχεύουν πραγματικά στην Ενότητα και στηρίζουν την προοπτική ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα διέπεται από αρχές, αξίες και κανόνες.

Είναι κυρίαρχο ζήτημα για το παρόν και το μέλλον μας και δεν χωρούν κοντόφθαλμες περιχαρακώσεις αλλά απαιτείται η μέγιστη προσπάθεια όλων μας.

Μοιραστείτε το άρθρο