Ολοκλήρωση διαδικασίας

Συνάδελφοι, Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού (hive down) και της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού απέστειλε.

Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού (hive down) και της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού απέστειλε χθες  προς όλους μας, ενημερωτικό email  γνωστοποίησης των όρων ατομικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με το νομικό μας Σύμβουλο, η γνωστοποίηση συνιστά  συμμόρφωση της Τράπεζας στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις  και δεν πρόκειται  για κάποια τροποποίηση Ατομικής ή Συλλογικής Σύμβασης.

Δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις ισχύουσες Ατομικές και  Συλλογικές συμβάσεις και σύνολο των υφιστάμενων παροχών, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  

Μοιραστείτε το άρθρο