Όταν το αυτονόητο γίνεται ζητούμενο

Συνάδελφοι, η καθημερινή προσπάθεια μας για την εμπέδωση και την καθολική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των συναδέλφων,.

Συνάδελφοι, η καθημερινή προσπάθεια μας για την εμπέδωση και την καθολική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των συναδέλφων, σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας της Τράπεζας, αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας. Η προσπάθεια αυτή του ΣΕΤΑΠ είναι ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική  μας για την ισονομία και την εφαρμογή θεσπισμένων  αρχών και κανόνων.

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ , προβάλει στη Διοίκηση της Τράπεζας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε πολλούς συναδέλφους μας, κυρίως σε συναδέλφους που προέρχονται από την πρώην Αγροτική Τράπεζα, και επιχειρεί με συντονισμένες ενέργειες, να δώσει λύση στο διαχρονικό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες συνάδελφοί μας. Έχουμε αναδείξει όλες τις πτυχές των κοινών  προβληματισμών μας καθώς και τις προτάσεις μας, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (Πρόεδρο, Διευθύνων Σύμβουλο, αρμόδιες Δ/νσεις) και συνεχίζουμε δυναμικά, εστιάζοντας τόσο στη θεσμική διαδικασία όσο και στην αδήριτη εργασιακή καθημερινότητα των συναδέλφων.

Ύστερα από επαναλαμβανόμενες επαφές και επισκέψεις στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, με σοβαρή επιχειρηματολογία από μέρους μας, έχει δρομολογηθεί η επίλυση του χρόνιου προβλήματος, που υπάρχει από το 2012. Στις επαφές αυτές εξηγήσαμε στους αρμοδίους ότι είναι άδικο να λαμβάνουν οδοιπορικά κάποιοι συνάδελφοι, ενώ κάποιοι άλλοι που κάνουν την ίδια χιλιομετρική απόσταση να μην λαμβάνουν, λέγοντάς τους πως τους «βρήκαν» εκεί, και τονίσαμε πως για εμάς αποτελεί μονόδρομο και θέμα αρχών και ισότητας η επίλυση αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος. Επιζητούμε την ισότιμη εφαρμογή της πολιτικής χορήγησης οδοιπορικών. Οι αρμόδιοι έδειξαν ότι κατανοούν τις πολύπλευρες διαστάσεις του υφιστάμενου προβλήματος και δεσμεύτηκαν ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δρομολογήσουν την επίλυσή του.

Από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον τις σχετικές εξελίξεις και θα παρεμβαίνουμε μέχρι ο κάθε συνάδελφος να λαμβάνει αυτό που δικαιούται χωρίς αστερίσκους και χάρες! Συνεχίζουμε δυναμικά με θέσεις και προτάσεις και όχι με στείρες αντιπαραθέσεις και τακτικισμούς!

Προχωράμε μαζί με τους συναδέλφους για τους συναδέλφους.

Μοιραστείτε το άρθρο