Όταν το αυτονόητο, γίνεται ξανά ζητούμενο

Παρά τις επανειλημμένες διακηρύξεις τις Διοίκησης για τις αρχές και αξίες που θα διέπουν τη νέα εταιρική κουλτούρα και θα.

Παρά τις επανειλημμένες διακηρύξεις τις Διοίκησης για τις αρχές και αξίες που θα διέπουν τη νέα εταιρική κουλτούρα και θα δημιουργούν ένα «σύγχρονο εταιρικό και αξιοκρατικό περιβάλλον», εντούτοις όταν έρχεται η ώρα της πρακτικής εφαρμογής τους , επανέρχονται μέθοδοι και πρακτικές που εμφατικά τις ακυρώνουν.

Συγκεκριμένα εστιάζουμε στην άκρως προβληματική διαδικασία καταβολής Βonus στην Τράπεζα μας και ιδιαίτερα στις Μονάδες Διαχείρισης των Κόκκινων Δανείων.

Πόσο αντικειμενική είναι μία αδιαφανή διαδικασία, χωρίς αποσαφηνισμένα κριτήρια και με εμφανείς ενδείξεις μεροληπτικής αντιμετώπισης της προσπάθειας και του μόχθου των συναδέλφων;

Πόσο αξιοκρατική είναι μία διαδικασία όπου στα εύλογα ερωτήματα των συναδέλφων οι απαντήσεις βρίθουν προφάσεων και υπεκφυγών;

Πως «καλλιεργούμε τη διαφάνεια , την ειλικρίνεια, τη συνεργασία και το σεβασμό της προσωπικότητας όλων» όταν η επιβράβευση γίνεται αντικείμενο αδιαφανών και υποκειμενικών κρίσεων;

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, χωρίς θεσμοθετημένες και διάφανες διαδικασίες, τα αυτονόητα θα είναι πάντα ζητούμενα.

Καλούμε τη Διοίκηση αφενός να παρέμβει διορθωτικά για την αποκατάσταση των αδικιών και αφετέρου και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εργαζομένων, να θεσμοθετήσει ένα διαδικαστικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται την αξιοκρατική και αντικειμενική καταβολή οποιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής.

Ως ΣΕΤΑΠ θα θέσουμε τις εν λόγω θέσεις μας στην προγραμματισμένη συνάντηση με τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ζητώντας απαντήσεις και λύσεις και θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες μας.

Μοιραστείτε το άρθρο