Περί Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής

Συνάδελφοι, Πρόσφατα αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής με την πλευρά της διοίκησης να ισχυρίζεται ότι ενσωματώνει με φιλικό.

Συνάδελφοι,

Πρόσφατα αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής με την πλευρά της διοίκησης να ισχυρίζεται ότι ενσωματώνει με φιλικό και κατανοητό τρόπο  τις νέες εταιρικές αξίες και αρχές και ενισχύει την εταιρική κουλτούρα.

Από την πλευρά μας όμως κρίνουμε αναγκαίο να σταθούμε στις παρακάτω  βασικές επισημάνσεις:

  • Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής δεν είναι Κανονισμός Εργασίας.  
  • Η κατάρτιση του συγκεκριμένου κώδικα μπορεί να απορρέει από την υποχρέωση συμμόρφωσης της Τράπεζας σε σχετικές οδηγίες των εποπτικών αρχών αλλά αφορά συγκεκριμένα αντικείμενα και πεδία.
  • Η Τράπεζα δεν απέφυγε τον «πειρασμό» να ξανασυμπεριλάβει επαναδιατυπωμένα ζητήματα εργασιακών σχέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του θεσπισμένου Κανονισμού Εργασίας και ρυθμίζονται ξεκάθαρα από τα σχετικά άρθρα του, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση το Πειθαρχικό σκέλος.

Για εμάς, η φιλική και κατανοητή ανάδειξη των εταιρικών αρχών και αξιών έχει θεσμική απάντηση. Σημαίνει την  ένταξη όλων των συναδέλφων στον Κανονισμό Εργασίας  και την απρόσκοπτη εφαρμογή των θεσπισμένων ρυθμίσεων του.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ΣΕΤΑΠ έχει ασκήσει, με μαζική συμμετοχή των μελών του και όχι μόνο,  αγωγές κατά της Τράπεζας Πειραιώς, με αίτημα την ένταξή μας  στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας, διότι όπως όλοι ξέρουμε καλά, η Τράπεζα Πειραιώς αρνείται  να εφαρμόσει τις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας στο σύνολο του προσωπικού της.

Συνεκτιμώντας τα προαναφερόμενα, και εφόσον ζητηθεί από τους συναδέλφους η υπογραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής και γνωστοποίησης, κρίνουμε σκόπιμη την  γραπτή  αποτύπωση  της παρακάτω επιφύλαξης:

«Με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα του Κανονισμού Εργασίας»

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη προγραμματίσει συνάντηση – 13/3/2019- με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. 

Μοιραστείτε το άρθρο