Πίστωση Επιδόματος Ισολογισμού στους δικαιούχους συναδέλφους

Όπως έχουμε υπογραμμίσει και σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις μας, ο ΣΕΤΑΠ παρακολουθεί στενά και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτηση των.

Όπως έχουμε υπογραμμίσει και σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις μας, ο ΣΕΤΑΠ παρακολουθεί στενά και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτηση των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων με την Εκκαθάριση. Εντός του προαναφερόμενου πλαισίου και συγκεκριμένα σε χθεσινή προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του ΣΕΤΑΠ με αρμόδια στελέχη της Εκκαθάρισης, αποσαφηνίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα εξής:

• Το οφειλόμενο επίδομα ισολογισμού , ( παλαιά μητρώα ΑΤΕ και συνάδελφοι που είχαν προσφύγει αρχικά μέσω τρίτου δικηγόρου ) θα αποδοθεί στους δικαιούχους συναδέλφους εντός του μηνός Ιουλίου.

• Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση των Αντιρρήσεων και συγκεκριμένα σχετικά με τη θετική διαφορά που έχουμε κερδίσει στο υπολογιζόμενο ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, μας ενημέρωσαν ότι μελετούν το ενδεχόμενο της άσκησης έφεσης και άρα τα σχετικά ποσά δεν πρόκειται να μας αποδοθούν άμεσα.

Μοιραστείτε το άρθρο