Προγραμματισμός Δράσης ΣΕΤΑΠ 2019-2022

Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26.09.2019, το σώμα ενέκρινε με αυξημένη.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26.09.2019, το σώμα ενέκρινε με αυξημένη πλειοψηφία τον Προγραμματισμό Δράσης του ΣΕΤΑΠ για την τριετία 2019-2022.

ΣΤΟΧΕΤΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΜΕ

Η κατάσταση της οικονομίας και των Τραπεζών σε συνδυασμό με τις όποιες εξελίξεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αναμένεται να καθορίσουν και το περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο μας.

Εν όψη μιας προοπτικής με πολλές άδηλες μεταβλητές, ο ΣΕΤΑΠ με σοβαρότητα και ευθύνη πρέπει να καθορίσει τους άξονες που θα κινηθεί στρατηγικά και τακτικά , προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι οι κεντρικές στρατηγικές κατευθύνσεις, στις οποίες θα κινηθούμε διεκδικητικά και αποφασιστικά και με τη στήριξη των συναδέλφων, να γίνουν πράξη:

Απασχόληση

– Υπεράσπιση και στήριξη της απασχόλησης στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το κορυφαίο ζήτημα που τίθεται όλο και πιο πιεστικά, όλο και πιο ποικιλότροπα τα τελευταία χρόνια και απαιτεί από όλους μας ετοιμότητα, υπευθυνότητα , εγρήγορση και διαρκείς και συντονισμένες παρεμβάσεις.

– Η έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας τοποθέτησης των συναδέλφων του RBU που συνεχίζουν στην Πειραιώς αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Απαιτούμε την έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

– Δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, συμμετοχή και την ομαλή μετάβαση μας στη ψηφιακή εποχή. Πέραν της βίαιης αναδιάρθρωσης των τραπεζών που επέφερε η κρίση και τα συνακόλουθά της , έχουμε αλλαγές στην ίδια τη φύση της δουλείας μας. Νέα αντικείμενα, νέες εργασίες, αποτελούν πλέον προτεραιότητες, ενώ παραδοσιακά υποχωρούν περιορίζονται ή εξαφανίζονται. Ένα νέο κύκλο αναδιάρθρωσης προκαλούν και οι θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις και ψηφιακή επανάσταση. Οι τράπεζες ετοιμάζονται εντατικά για την νέα εποχή, προωθούν την πιεστική εξοικείωση των πελατών με τα εναλλακτικά δίκτυα με ξεκάθαρη συνέπεια οδηγούμαστε σε συρρίκνωση των παραδοσιακών δικτύων. Οι ήδη ορατές αλλά και οι επικείμενες αλλαγές στη φύση της εργασίας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενοι και φυσικά ως συνδικαλιστές.

– Με δεδομένα τα προαναφερόμενα και την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Δίκτυο Καταστημάτων – Πιέσεις, Ασφαλιστήρια κτλ – η πολύπλευρη στήριξη των συναδέλφων του Δικτύου αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες μας. Οι παρεμβάσεις μας θα κινηθούν σε τρία επίπεδα, προς τη Διοίκηση με θέσεις και προτάσεις, τους περιφερειακούς διευθυντές και με περιοδείες στο Δίκτυο.

Εργασιακά Δικαιώματα

– Κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Είναι επιτακτική ανάγκη το χτίσιμο ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα διέπετε από θεσμοθετημένες αρχές, αξίες και κανόνες. Η Εφαρμογή και τήρηση του Κανονισμού Εργασίας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα.

– Προστασία και αποκατάσταση του εισοδήματος μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε το επίπεδο των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των συναδέλφων. Η υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι προτεραιότητα και παρότι δεν είμαστε ο Αντιπροσωπευτικός Σύλλογος θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν οι προηγούμενες πρακτικές.

– Υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων με αντικειμενικά –αξιοκρατικά κριτήρια που διασφαλίζουν τη δίκαιη αντιμετώπιση τους και θα εμπνέουν αρχές και αξίες.

Καθολική Εφαρμογή της ισχύουσας πολιτικής καταβολής οδοιπορικών στους συναδέλφους.

Η μη καταβολή οδοιπορικών σε όλους τους συναδέλφους που τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις – αφορά κυρίως συναδέλφους μας από ΑΤΕ- προσέκρουε διαρκώς σε αβάσιμες χιλιοειπωμένες αιτιάσεις.

Η αδιαπραγμάτευτη στάση μας επί του θέματος συνοδευόμενη από επαρκώς τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, – προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις -οδήγησε αρχικά στη διαπίστωση της αναγκαιότητας επανεξέτασης της στάσης από την πλευρά των αρμοδίων στελεχών και στην υπόσχεση επανατοποθέτησής τους στην προοπτική της άρσης των παρατηρούμενων στρεβλώσεων και της καθολικής εφαρμογής.

Ενοποίηση Συλλόγων

Ο ενιαίος σύλλογος εργαζομένων είναι πάγια θέση μας και ταυτόχρονα αποτελεί αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων. Είναι ένα θέμα το οποίο κακοφορμίζει, έρχεται και επανέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξυπηρετώντας κυρίως τακτικές και μικροσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες. Για εμάς απαιτούνται υπερβάσεις, προσωπικές και συνδικαλιστικές και εστιάζουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στο περιεχόμενο που θα λάβει το εγχείρημα ώστε να αποκτήσει σαφή προσανατολισμό και ξεκάθαρο πρόσημο. Ειδάλλως, είτε θα παραμείνει μία ανεκπλήρωτη ευχή είτε θα αποτελεί μία συγκυριακή ταύτιση επιμέρους συμφερόντων. Εκτιμούμε ότι η επόμενη διετία θα είναι κρίσιμη για τις σχετικές εξελίξεις και ο ρόλος του ΣΕΤΑΠ πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός και ουσιαστικός.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα συναδέλφων.

Συνεχίζουμε την πρωτοβουλία μας που είχαμε λάβει για νομοθετική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των όρων του καθεστώτος συνταξιοδότησης που προέβλεπαν οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου της ΑΤΕ , σε ότι αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Ενιαίο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Πέρασαν 2 περίπου χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του Ενιαίου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου κατά την διάρκεια των οποίων επιβεβαιώθηκε αφενός η αναγκαιότητά του για όλους μας και αφετέρου αναδείχθηκαν σωρεία μικρών και μεγάλων προβλημάτων τόσο αναφορικά με το περιεχόμενό όσο και στο διαδικαστικό σκέλος.

Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο δεν αποτελεί κανενός είδους προνόμιο, όπως ίσως εκλαμβάνονταν σε προγενέστερους χρόνους. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και η διαρκής συρρίκνωση της εισοδηματικής δύναμης των εργαζομένων, το έχουν καταστήσει υπερπολύτιμο εργαλείο για την ποιοτική και αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους μας.

Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε προς όλους, το γεγονός ότι η υγεία των συναδέλφων είναι ύψιστο αγαθό και το ουσιώδες διακριτό γνώρισμα της προσέγγισής μας δεν εδράζεται σε λογικές αποδόμησης του. Επιδίωξή μας είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων ώστε σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ανάγκες όλων μας, να πορευτούμε την επόμενη ημέρα ξεπερνώντας τις υφιστάμενες παθογένειες και να οδηγηθούμε στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παροχών και στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Προς την κατεύθυνση εντάσσεται και η συνεργασία μας με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών και Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, παρέχοντας δωρεάν στα μέλη μας προσωποποιημένη κάρτα υγείας, η οποία, μεταξύ άλλων, καλύπτει το πόσο της ίδιας συμμετοχής ύψους 500 ευρώ.

Επικοινωνία και αμφίδρομη ενημέρωση

Η διαρκής εμβάθυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους συναδέλφους αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας.

Αναζητούμε και επιζητούμε τη μαζική συμμετοχή, την κριτική σκέψη, τη συλλογική δράση. Πιστεύουμε ότι είναι η μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνέχεια μιας ζωντανής και ανήσυχης συλλογικότητας, με σαφή προσανατολισμό, ξεκάθαρη στόχευση και δημιουργική πορεία.

Την προηγούμενη τριετία, έλαβαν χώρα περιοδείες και συναντήσεις με συναδέλφους σε όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του Ελλαδικού χώρου. Σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σε καταστήματα Αθηνών και Κεντρικές Διευθύνσεις. Συνεχίζουμε και διευρύνουμε την ενεργή παρουσία μας παντού.

Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική, είναι διαρκής είτε τηλεφωνική είτε ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συναδέλφους. Τα ανοικτά γραφεία του ΣΕΤΑΠ, η αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και η απρόσκοπτη και ταχύτερη αποστολή των ανακοινώσεων μας, είναι αναγκαιότητα.

Εγγραφές Νέων Μελών

Έπειτα από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πετύχαμε τη σταδιακή αύξηση της εγγραφής νέων μελών και της επανεγγραφής διαγραμμένων μελών. Η συνειδητή επιλογή της ένταξης ή επανένταξης στον ΣΕΤΑΠ, είναι απόρροια της συνδικαλιστικής εξωστρέφειας μας, της δράσης μας και των πρωτοβουλιών μας σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων. Η συνακόλουθη αποδοχή της από τους συναδέλφους , ενισχύει και αναδεικνύει τον Σύλλογό μας σε δύναμη δράσης και αλλαγής. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, επίμονα και μεθοδικά.

Ίδρυση Γραμματείας πολιτισμού

Θα προχωρήσουμε στην ίδρυση Γραμματείας Πολιτισμού με περιφερειακή διάρθρωση ώστε να αναπροσδιορίσουμε και επεκτείνουμε τις πολιτιστικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και να δώσουμε τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στους συναδέλφους. Είναι μία προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει το περασμένο έτος με θετικό αντίκτυπο.

Ίδρυση Γραμματείας Ισότητας

Η Γραμματεία Ισότητας σε συνεργασία με την αντίστοιχη Γραμματεία της ΟΤΟΕ, θα δραστηριοποιείται σε θέματα ίσων ευκαιριών των δύο φύλων μέσα στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ίδρυση Γραφείου Βορείου Ελλάδος

Εντός του 2020, προχωράμε σε σταδιακή αποκέντρωση της δράσης μας και θα ενισχύσουμε την παρουσία μας στη Βόρεια Ελλάδα με την ίδρυση Γραφείου Βορείου Ελλάδος με έδρα τη θεσσαλονίκη. Ένα διαχρονικό έλλειμα του ΣΕΤΑΠ θα καλυφθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επίλυση Εκκρεμοτήτων με την Εκκαθάριση

– Επίσπευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του 17% της αποζημίωσης.
– Συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για την απρόσκοπτη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για το υπόλοιπο 33%.
– Συνεχή συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των εκκρεμοτήτων,
– συνεργασία και κοινή δράση με άλλους συλλόγους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Ο ΣΕΤΑΠ ανανεωμένος αλλά και ώριμος, υπεύθυνος και αποφασιστικός, με αισιοδοξία και αγωνιστική διάθεση, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, μαζί με όλους τους συναδέλφους, θα συνεχίσει να αποτελεί:

Ασπίδα προστασίας για τα δικαιώματά των εργαζομένων,
Πυλώνα σύγκλισης και σύνθεσης, και δύναμη ευθύνης και διεκδίκησης, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να αισθάνονται σιγουριά, ασφάλεια και εμπιστοσύνη με εκείνους που πραγματικά μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα σταθερό παρόν και μέλλον.

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις
Προτείνουμε λύσεις
Τιμούμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων
Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας

Μοιραστείτε το άρθρο