ΣΕΤΑΠ – Προσωρινός ιστότοπος

Συνάδελφοι, Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος και μέχρι την αποκατάστασή του, το site του Συλλόγου μας θα εμφανίζεται με αυτήν την.

Συνάδελφοι,

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος και μέχρι την αποκατάστασή του, το site του Συλλόγου μας θα εμφανίζεται με αυτήν την απλουστευμένη μορφή.

Αν και γίνεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάστασή του το συντομότερο δυνατό, επι του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τον χρόνο της επαναλειτουργίας του.

Μοιραστείτε το άρθρο