ΣΕΤΑΠ-ΣΥΓΤΕ: Εξώδικο στην Τράπεζα Πειραιώς για την κυνική και ανάλγητη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους ΑμεΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΓΤΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, Σολωμού αρ. 20 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.
———————–
Το τελευταίο διάστημα η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει προβεί σε μαζικές μετακινήσεις συναδέλφων ΑΜΕΑ, κατά παράβαση των οριζόμενων από τη διάταξη του αρ. 7 της ισχύουσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τραπεζών – ΟΤΟΕ.

Πέραν όμως της ανωτέρω ενέργειας, τα μέλη μας, μας ενημέρωσαν, ότι οι «μετακινήσεις» συνοδεύονται με πιέσεις προς τους συναδέλφους να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Τράπεζα.

Οι ενέργειες της Τράπεζας, εκτός της ευθείας παραβίασης των διατάξεων της Κλαδικής ΣΣΕ, αποκαλύπτουν και τις προθέσεις της Τράπεζας για τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων του προσωπικού, όταν επιδεικνύει τέτοια κυνική και ανάλγητη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους ΑΜΕΑ, οι οποίοι υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε για την ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας.
Σας καλούμε να παύσετε άμεσα και να απόσχετε από κάθε ενέργεια, όπως αυτές που ανωτέρω περιγράφουμε.
Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και των μελών μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσας σε αυτήν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018
Για τη συνδικαλιστική οργάνωση

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Αδαμόπουλος Ηρώ Φίλη

Για το Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Πολύζος Θεοφάνης Γεωργούλης Διονύσιος

Μοιραστείτε το άρθρο