Συνάντηση με ΔΑΔ – Τοποθέτηση συναδέλφων σε ρόλο Back Office

Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/04) συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε.

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/04) συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΤΑΠ με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η τοποθέτηση των συναδέλφων που παραμένουν σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας και η πρόταση της Διοίκησης για τη στελέχωση της υπό σύστασης υπηρεσίας Back Office.

Με δεδομένη την ξεκάθαρη θέση μας για άμεση τοποθέτηση των συναδέλφων στον τόπο διαμονής τους και λαμβάνοντας ενδελεχώς υπόψη:

  • Το πόρισμα Επιθεώρησης Εργασίας Λάρισας, που εστιάζοντας στα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ζητά από τη Διοίκηση να βρει λύση για την τοποθέτηση και την πραγματική απασχόληση των συναδέλφων. Η πρώτη συστημική Τράπεζα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σέβεται και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των αρμόδιων θεσμικών αρχών της Πολιτείας.
  • Τις διαπιστωμένες ανάγκες του Δικτύου Καταστημάτων.
  • Τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της Διοίκησης και την αναγκαιότητα στελέχωσης των νέων θέσεων που προκύπτουν.
  • Την προϊστορία, την αρνητική κοινή εμπειρία των αποσχίσεων και τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί.
  • Την αναγκαιότητα επίτευξης κοινά αποδεκτής λύσης που να δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα, που συσσωρεύονται και επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια την Τράπεζα και στους εργαζόμενους.

Καταθέσαμε μία ρεαλιστική, λειτουργική και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση προς τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα:

  1. H τοποθέτηση των εν λόγω συναδέλφων να γίνει σε ρόλο Back Office στα καταστήματα HUB του νομού τους, αντί τοποθέτησης τους στο νεοσύστατο Τμήμα, με φυσική παρουσία ή τηλεργασία.
  2. Εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν, ο ρόλος του Back Office να μην περιορίζεται στα όρια των καταστημάτων του νομού αλλά να καλύπτει και ευρύτερες γεωγραφικά ανάγκες, είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε κεντρικό.

Επί της συγκεκριμένης προτάσεως μας, οι επικεφαλής της ΔΑΔ δεσμεύτηκαν ότι θα φέρουν την πρόταση στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και θα επανέλθουν αναφορικά με το θέμα σε επόμενη συνάντηση.

Ταυτοχρόνως, θα επιδιώξουμε η πρότασή μας να λειτουργήσει διεξοδικά στην προσπάθεια των Συλλόγων και σε πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας.

Για όλα τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα που θέσαμε και συζητήσαμε, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο