Συνάντηση ΣΕΤΑΠ με ΔΑΔ την Πέμπτη 09/03

Συνάδελφοι, Την Πέμπτη 9/3/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου μας με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Τα θέματα τέθηκαν από.

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 9/3/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου μας με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Τα θέματα τέθηκαν από την πλευρά μας και αξονικά σας ενημερώνουμε ότι εστιάσαμε στα εξής:

1.Ήρθε η ώρα, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όχι μόνο να αλλάξει το αφήγημα της συρρίκνωσης και των αποσχίσεων, αλλά και να αναγνωρίσει εμπράκτως το μόχθο και τη συνεισφορά των εργαζομένων της. Απαιτήσαμε:

  • Χορήγηση μερίσματος σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως από την οποιαδήποτε πολιτική πρόσθετων αμοιβών (bonus) ακολουθήσει η Τράπεζα το τρέχον έτος.
  • Αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας στο ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς.
  • Απορρόφηση της συμμετοχής ύψους 100 ευρώ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του ομαδικού ασφαλιστηρίου ΝΝ και την περαιτέρω βελτίωση των όρων του ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μας.

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΔ μας ενημέρωσαν ότι η Διοίκηση προγραμματίζει την καταβολή πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών (bonus) και παράλληλα εξετάζει τις προτάσεις μας.

2.Λειτουργία Επιτροπής Βίας και Παρενόχλησης (Δεοντολογίας).

Η θέση μας είναι γνωστή αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, τη θεσμική λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και για τις σκοπιμότητες και τον ρόλο αυτών. Μέχρι την τελεσιδικία των προσφυγών μας για την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας και λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη, ότι οι εν λόγω επιτροπές λειτουργούν μονομερώς για σημαντικά θέματα, ζητήσαμε:

  • Ενημέρωση για τις καταγγελίες που δεν καταλήγουν στην επιτροπή και τους λόγους απόρριψής τους.
  • Ενημέρωση για τον αριθμό των καταγγελιών που προωθούνται στην Επιτροπή, το θέμα και την τελική έκβασή τους.
  • Συμμετοχή στη διαδικασία εκπροσώπου του Συλλόγου στις περιπτώσεις που αφορούν μέλος μας.

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΔ αποδέχθηκαν επί της αρχής τις προτάσεις μας και δεσμεύτηκαν να επανέλθουν με αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη συνάντηση.

3.Άμεση τοποθέτηση των συναδέλφων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας.

Η μη ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, συνιστά παράνομη στέρηση των εργασιακών τους καθηκόντων, βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των συναδέλφων, προσβολή της προσωπικότητάς τους και μεθοδευμένη εργασιακή απαξίωσή τους, η οποία συνεπάγεται δυσβάσταχτη ψυχολογική πίεση και ανασφάλεια για το μέλλον τους στον Οργανισμό.

Είναι διαπιστωμένες οι ανάγκες στελέχωσης του Δικτύου Καταστημάτων και είναι πλέον γνωστό σε όλους, ότι η συνειδητή απαξίωσή τους δεν στοχεύει μόνο στους ίδιους, αλλά εξυπηρετεί στη διατήρηση ενός γενικευμένου κλίματος ανασφάλειας εξαιτίας του υποτιθέμενου πλεονάζοντος προσωπικού.

Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν προσχηματικές και από την πλευρά μας θα επανέλθουμε με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

4.Εστιάσαμε στις συνθήκες αφόρητης πίεσης στο Δίκτυο Καταστημάτων και σε συγκεκριμένες απαράδεκτες συμπεριφορές και μεθοδεύσεις στελεχών σε καθημερινή βάση, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και πρόσωπα. Επισημάναμε επίσης, τον αναιτιολόγητο επιχειρησιακά διπλασιασμό των στόχων σε ορισμένα καταστήματα.

Οι εκπρόσωποι της ΔΑΔ απάντησαν με τις γνωστές υπεκφυγές τους και «οχυρώθηκαν» πίσω από την ανωνυμία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της Επιτροπής Βίας και Παρενόχλησης.

5.Θέσαμε το θέμα των κατασκηνώσεων και ζητήσαμε έγκαιρη και ουσιαστική μέριμνα για την κάλυψη των κατασκηνωτικών αναγκών των συναδέλφων και την αποφυγή των περσινών καταστάσεων.

Μας απάντησαν ότι θα επανέλθουν έγκαιρα με ενημέρωση προς τους Συλλόγους και τους συναδέλφους.

6.Θέσαμε το θέμα της καθολικής τήρησης της πολιτικής οδοιπορικών και εξόδων μετεγκατάστασης καθώς και της βελτίωσης των όρων τους.

Μας απάντησαν ότι θα μας ενημερώσουν αναλυτικά στην επόμενη συνάντησή μας.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΑΠ συνεχίζει να παρεμβαίνει με σχέδιο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ευημερία των συναδέλφων.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο