ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΕΤΑΠ 25/8/2016‏

Συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 το ΔΣ του ΣΕΤΑΠ με βασικό θέμα τον Προγραμματισμό της Δράσης του. Με αφετηρία.

Συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 το ΔΣ του ΣΕΤΑΠ με βασικό θέμα τον Προγραμματισμό της Δράσης του. Με αφετηρία την εισήγηση του Προέδρου, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων και των μελών του Δ.Σ.. Έλαβε χώρα μία εκτενής και γόνιμη συζήτηση αναφορικά με όλα τα θέματα που τέθηκαν και τα οποία θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της δράσης του νέου Δ.Σ.. Κατά γενική ομολογία, διαπιστώθηκε συναντίληψη όλων των παρατάξεων και παρά τις επιμέρους οριακές διαφοροποιήσεις, δημιουργήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ομόφωνη συνδιαμόρφωση του γενικού πλαισίου και την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Συνοπτικά, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στα ακόλουθα θέματα:

  • Εργασιακά: Κανονισμός Εργασίας , Επιχειρησιακή Σύμβαση, Αξιολόγηση, Καθολική Εφαρμογή υφιστάμενων ρυθμίσεων, ισότιμη μεταχείριση και αξιοποίηση συναδέλφων. Ως πρώτο άμεσο βήμα, θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, συνάντηση με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να τεθούν όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων
  • Αποζημίωση Απόλυσης: Ως πρώτο βήμα, θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών για την διεκδίκηση του υπόλοιπου 50%.
  • Ενοποίηση Συλλόγων: συναντήσεις και επαφές με όλους τους Συλλόγους του Ομίλου προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενοποίησης όλων των συλλόγων αλλά και για το συντονισμό της κοινής δράσης σε βασικά θέματα, τα οποία αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.
  • Εκκαθαριστής: συνάντηση με την Εκκαθαριστή, ώστε να τεθούν τα εκκρεμή θέματα, σε σχέση με τις απαιτήσεις συναδέλφων απέναντι στην Υπό Εκκαθάριση ΑΤΕ.

Επιπρόσθετα, αποφασίσαμε τη διενέργεια συνάντησης με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα θέματα που άπτονται της δυνατότητας συμμετοχής και μετάταξης συναδέλφων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στην πρώην ΑΤΕ, με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Θα προχωρήσουμε σε εκτενέστερη ανάλυση και περεταίρω εξειδίκευση των δράσεων στις επόμενες συνεδριάσεις του Προεδρείου και οι τελικές αποφάσεις μας, θα τεθούν προς έγκριση στο επόμενο Γενικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του καταστατικού.

Μοιραστείτε το άρθρο