Τακτική Αιμοδοσία

Με σαφή στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών μας – και των οικείων.

Με σαφή στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών μας – και των οικείων τους – αλλά  και της ενεργούς στήριξης  συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη,   διενεργήσαμε στις 12/9 στα γραφεία του Συλλόγου μας και στις 14/9 στο κτίριο της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην Χειμάρρας, δράση αιμοδοσίας. Η εν λόγω δράση είναι επαναλαμβανόμενη ανά τακτά χρονικά διαστήματα,  καθ’ όλη  τη διάρκεια του εκάστοτε έτους και  η ευαισθητοποίηση  και  η  εκδήλωση  έμπρακτης  αλληλεγγύης   των  μελών και  των συναδέλφων μας,    συμβάλει κάθε φορά στην ευόδωση των στοχεύσεων  μας.

 

Μοιραστείτε το άρθρο