ΘΕΡΜΟ και ξεκάθαρο μήνυμα

Οι συνάδελφοι στηρίζουν ενεργά την αγωνιστική πρωτοβουλία του ΣΕΤΑΠ και συμμετέχουν μαζικά στη 4ωρη Στάση Εργασίας στα καταστήματα του Νομού.

Οι συνάδελφοι στηρίζουν ενεργά την αγωνιστική πρωτοβουλία του ΣΕΤΑΠ και συμμετέχουν μαζικά στη 4ωρη Στάση Εργασίας στα καταστήματα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Οι συνάδελφοι, οι πελάτες μας, οι τοπικοί πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς στέλνουν ένα ξεκάθαρο και δυναμικό μήνυμα:

OXI ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΑΡΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Στηρίζουμε το ρόλο της τράπεζας μας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Στηρίζουμε την αδιάλειπτη σχέση μας με την Ελληνική Επαρχία, τα νησιά μας, τις τοπικές κοινωνίες, με όλες τις κοινωνικές ομάδες και την Ελληνική οικογένεια.

Στηρίζουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις δουλείες μας.

Συνεχίζουμε και διεκδικούμε το Παρόν και το Μέλλον που μας αξίζει.

Μοιραστείτε το άρθρο