Το δικό μας Mellon;

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ από τη μία πλευρά ισχυρίζεται ότι οι μόνες διαθέσιμες θέσεις είναι το Δίκτυο Καταστημάτων της.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ από τη μία πλευρά ισχυρίζεται ότι οι μόνες διαθέσιμες θέσεις είναι το Δίκτυο Καταστημάτων της νησιωτικής χώρας, την ίδια στιγμή καλύπτει τις ανάγκες της στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με υπαλλήλους προερχόμενους από τη MELLON, με εξάμηνες συμβάσεις.

Αγνοεί προκλητικά συναδέλφους με αυξημένα προσόντα, μεγάλη εργασιακή εμπειρία και γνώση και επιλέγει έξι ενοικιαζόμενους εργαζόμενους χωρίς καμία εμπειρία στο αντικείμενο και τους οποίους καλούνται να εκπαιδεύσουν οι συνάδελφοι της εν λόγω Διεύθυνσης.

Το εύλογο ερώτημα, πως είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις για ενοικιαζόμενους υπαλλήλους και όχι για τους συναδέλφους, προφανώς δεν δύναται να απαντηθεί με όρους κοινής λογικής.

Επιβεβαιώνει την θέση μας ότι οι προτάσεις τοποθέτησης είναι προσχηματικές και στόχο έχουν να εκφοβίσουν και όχι να τοποθετήσουν τους συναδέλφους.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη.

Καλούμε τη Διοίκηση να αποσύρει τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις της διότι το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν και να συσσωρεύουν αδιέξοδα.

Η μόνη λύση είναι η απαρέγκλιτη τήρηση της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ.

Μοιραστείτε το άρθρο