ΥΓΕΙΑ, το ύψιστο αγαθό και η αναγκαιότητα της προστασίας της

Πέρασε ένας χρόνος  από την έναρξη  του Ενιαίου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ένας χρόνος  πρακτικής εφαρμογής του, κατά τη διάρκεια του.

Πέρασε ένας χρόνος  από την έναρξη  του Ενιαίου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ένας χρόνος  πρακτικής εφαρμογής του, κατά τη διάρκεια του οποίου σαφώς και  επιβεβαιώθηκε αφενός η   αναγκαιότητά του για όλους μας και αφετέρου  αναδείχθηκαν σωρεία μικρών και μεγάλων προβλημάτων  τόσο αναφορικά με το περιεχόμενό όσο και στο διαδικαστικό σκέλος.

Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο δεν αποτελεί κανενός είδους  προνόμιο, όπως ίσως εκλαμβάνονταν σε προγενέστερους χρόνους.  Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και η διαρκής  συρρίκνωση της   εισοδηματικής  δύναμης  των εργαζομένων, το έχουν καταστήσει υπερπολύτιμο εργαλείο για την ποιοτική και αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους μας.

Ως ΣΕΤΑΠ, δεν μας κατατρέχει η αγωνιώδης αναζήτηση ματαιόδοξων  δικαιώσεων. Η υγεία των συναδέλφων είναι ύψιστο αγαθό και  δεν προσεγγίζεται με παιγνιώδεις μικροσκοπιμότητες  αλλά με ξεκάθαρες παραδοχές, επιχειρήματα  και στοχεύσεις.

Άρα το ουσιώδες διακριτό γνώρισμα της  προσέγγισής  μας δεν εδράζεται σε λογικές αποδόμησης του. Επιδίωξή μας είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων  καταγραμμένων δεδομένων ώστε σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ανάγκες όλων μας,  να πορευτούμε την επόμενη ημέρα  ξεπερνώντας  τις υφιστάμενες  παθογένειες και να  οδηγηθούμε στην ποιοτική και ποσοτική  αναβάθμιση των παροχών και στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση  των συναδέλφων.

Ακολουθώντας μια ρεαλιστική προσέγγιση, θα πρέπει απαντηθούν απλά αλλά ουσιώδη ερωτήματα:

Πόσο τόπο πιάνουν  τα χρήματα που δαπανά η Τράπεζα;

Αρκούν ή όχι για τη κάλυψη των αναγκών μας;

Οι υφιστάμενοι όροι του καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες μας, είναι επαρκώς αποσαφηνισμένοι  ώστε να αποτρέπουν παρερμηνείες ή επιλεκτικές  ερμηνείες;

Πως από μία παροχή της Τράπεζας, οδηγηθήκαμε   στην   περσινή μετακύλιση  σημαντικού μέρους του κόστους στις πλάτες των εργαζομένων; Είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός, ότι για σημαντικό αριθμό  συναδέλφων,  η παροχή  πρακτικά  να ακυρώνεται και  μετατρέπεται σε ετήσια οικογενειακή επιβάρυνση.

Είναι εφικτή η άρση των καταγεγραμμένων  διαδικαστικών δυσλειτουργιών και η εμπέδωση ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στη διαδικαστική  διεκπεραίωση της χρήσης των παροχών ;

Θεωρούμε δεδομένο το  έντονο ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών,   Διοίκησης και Εργαζομένων, για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι  η Υγεία μας. Από την άλλη, σαφώς και δεν αρκούν οι καλές  προθέσεις  αλλά όλοι μας κρινόμαστε στο τέλος από το συνολικό αποτέλεσμα. Κεντρικό ζήτημα παραμένει το πως η βούληση μετουσιώνεται σε πράξη. Πως υπερβαίνουμε τις κάθε λογής υστερήσεις που μας εμποδίζουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Πιστεύουμε ότι  διεξοδικές  λύσεις μπορούν να προκύψουν,   μόνο διαμέσου  ενός γόνιμου και εποικοδομητικού  διαλόγου.  Δεν πρωτοτυπούμε, είναι διαχρονική επιλογή μας. Εστιάζοντας  πάνω στα πραγματικά προβλήματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε,  πιστεύουμε ότι ειλικρινής  διάλογος  είναι η  μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει  σε απτά  αποτελέσματα, με ευεργετικές συνέπειες για όλους μας.  Πρόκειται για το υπέρτατο αγαθό της  Υγείας  μας και δεν χωρούν κανενός είδους περιχαρακώσεις.

Εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, επαναφέρουμε προς συζήτηση,  την πρότασή μας για αξιοποίηση της υφιστάμενων δομών του Ταμείου Υγείας της πρώην ΑΤΕ για όλους τους συναδέλφους του Ομίλου.

Προχωράμε όμως και ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύουμε ακράδαντα στην αναγκαιότητα της  ενεργής  συμπόρευσης  όλων  μας  με την ΟΤΟΕ,   στην  εργώδη προσπάθεια που καταβάλει προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης  ενός Ενιαίου Ομαδικού  Ασφαλιστηρίου  σε επίπεδο Κλάδου και  με ξεκάθαρο στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών Υγείας όλων των συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Μοιραστείτε το άρθρο