Υπερψήφιση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού ΣΕΤΑΠ για τα έτη 2019-2020

Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 23.06.2021, με ψηφιακά μέσα, η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ, η οποία υπήρξε και η μαζικότερη.

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 23.06.2021, με ψηφιακά μέσα, η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ, η οποία υπήρξε και η μαζικότερη της δεκαετίας.

Η συμμετοχή των συναδέλφων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αναδεικνύοντας την υψηλή συνείδηση του ρόλου μας, τις διαχρονικές αρχές και τις αξίες μας, την συνδικαλιστική κουλτούρα και νοοτροπία μας, αλλά και την ενωτική προοπτική του χώρου.

Τη Γενική Συνέλευσή μας χαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Γεώργιος Μότσιος. Στην τοποθέτηση του εστίασε στις μεγάλες προκλήσεις του κλάδου, ενώ έθεσε ως προαπαιτούμενο την ενότητα και την κοινή δράση για την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής ΣΣΕ για τα έτη 2022-2025.

Ακολούθως, ο έγκριτος νομικός σύμβουλος μας, Νίκος Δήμας, προέβη σε παρουσίαση και ανάλυση του νομικού σκέλους των ενεργειών μας αναφορικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης και εφαρμογής του Κανονισμού Εργασίας καθώς και για τις εξελίξεις σε μία σειρά νομικών ζητημάτων που μας απασχολούν έντονα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, Παναγιώτης Αδαμόπουλος, με ειλικρινή και τεκμηριωμένο λόγο, παρουσίασε τον γεμάτο δράσεις, πρωτοβουλίες και αποτελέσματα Διοικητικό Απολογισμό του ΣΕΤΑΠ για τα έτη 2019  και 2020.

Ο πρώην ταμίας του ΣΕΤΑΠ, Αντώνης Χειμώνας, παρουσίασε αναλυτικά τον Οικονομικό Απολογισμό, για τα έτη 2019 και 2020, παρέχοντας κάθε δυνατή ενημέρωση και στοιχείο.   

Ακολούθως εκπρόσωποι των παρατάξεων αλλά κυρίως ένας αξιοσημείωτος αριθμός συναδέλφων, κατέθεσαν τις θέσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, όπου αναδείχθηκαν οι συμφωνίες και οι διαφωνίες, οι συγκλίσεις και οι επιμέρους διαφοροποιήσεις, καθιστώντας για μία ακόμη φορά ευδιάκριτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Συλλογικότητας μας και τη δυναμική προβολή της στο μέλλον.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την υπερψήφιση του Διοικητικού (90%) και Οικονομικού Απολογισμού (92%) του Διοικητικού Συμβουλίου, από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας.

Συνάδελφοι,

Η μαζική και ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων σε μία ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, απέδειξε ότι η Συλλογικότητά μας, στηριζόμενη στην ισχυρή βούληση και τις δυνατότητές μας, αποτελεί το μοναδικό εγγυητή για να συνδιαμορφώσουμε το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

 

Μοιραστείτε το άρθρο