ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΤΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΕΤΑΠ, δεν είναι  εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Μεριμνούμε … Περισσότερα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΤΑΠ