ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΤΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΕΤΑΠ, δεν είναι  εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Μεριμνούμε.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΕΤΑΠ, δεν είναι  εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.

Μεριμνούμε  για την άμεση επίλυσή του  και  εκτιμούμε ότι σύντομα θα έχουμε ανακτήσει τη δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ευελπιστούμε ότι  έχουμε την κατανόησή σας και  για την απρόσκοπτη συνέχεια της  επικοινωνίας μας, προτείνουμε να απευθύνεστε είτε  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  του ΣΕΤΑΠ setap@otenet.gr είτε στα κινητά τηλέφωνα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μοιραστείτε το άρθρο